บัญชีประเภทสินทรัพย์

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: บัญชีประเภทสินทรัพย์

Re: บัญชีประเภทสินทรัพย์

by wanida mutujid » 25/03/2015 6:32 pm

การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี

บัญชีประเภทสินทรัพย์

by เกี่ยวกับบัญชี » 24/03/2015 2:27 pm

บัญชีประเภทสนทรัพย์คืออะไรคะ

Top