ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ

ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ

by ฝาก » 06/05/2015 2:45 pm

นาย ก และนาย ข เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกัน ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับ ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ

Top