การดูคำสั่ง sql ใน joomla

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การดูคำสั่ง sql ใน joomla

การดูคำสั่ง sql ใน joomla

by Parichat » 23/06/2018 3:31 pm

การดูคำสั่ง sql ใน joomla

ในกรณ๊ที่เราต้องการที่จะเช็คว่าคำสั่งที่เราคิวลี่มาถูกไหมคำสั่งนั้นทำตามที่เราต้องการหรือไม่โดยเราสามารถ print_r ดูคำสั่ง sql ที่เราคิวลี่ได้โดยสามารถทำได้ดังนี้

1.ไปที่ฟังก์ชันที่เราต้องการจะเช็คคำสั่ง sql ที่อยู่ในไฟล์โมเดล
2.จากนั้นใส่คำสั่ง $query->__toString()

ตัวอย่างการใช้งาน
ฟังก์ชันที่อยู่ในไฟล์ Model

Code: Select all

$dbb=\Joomla\CMS\Factory::getDbo();
$queryy = $dbb->getQuery(true)
	->select('*')
 	 ->from('#__users AS a')
	->where('id =1');
$dbb->setQuery($queryy);
$productdemo = $dbb->loadAssocList();
จากนั้นเพิ่มคำสั่ง $query->__toString() ลงไป ดังโค้ดตัวอย่าง

Code: Select all

$dbb=\Joomla\CMS\Factory::getDbo();
$queryy = $dbb->getQuery(true)
	->select('*')
 	 ->from('#__users')
	->where('id =1');
$dbb->setQuery($queryy);
//printดูคำสั่ง sql 
print_r($query->__toString());exit();
$productdemo = $dbb->loadAssocList();
ผลลัพธ์ที่ได้
select * from #__users where "id=1";
ในการเช็คคำสั่ง sql สามารถนำไปใช้ในการเช็คว่าคำสั่ง sql ทำงานตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ และสามารถดูได้ว่าเงื่อนไขที่เราตั้งนั้นถูกไหมตรงตามค่าที่เราจะใส่ลงในเงื่อนไขไหม หรือในกรณีที่เราต้องรับค่า id ที่ส่งมาจาก URL ก็สามารถดูได้ด้วยว่า id ที่ได้มาตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ และยังสามารถเช็คได้ด้วยว่าเราเงื่อนไขที่เราใส่ไปนั้นมันทำงานหรือไม่

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : Joomla

Top