สร้าง list box ใน joomla ที่สามารถเลือก มากกว่า 1 ค่า

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สร้าง list box ใน joomla ที่สามารถเลือก มากกว่า 1 ค่า

สร้าง list box ใน joomla ที่สามารถเลือก มากกว่า 1 ค่า

by bankjittapol » 18/11/2019 6:14 pm

สร้าง list box ใน joomla ที่สามารถเลือก มากกว่า 1 ค่า
โดยปกติ list box ทั่วไปจะสามารถเลือกได้เพียง 1 ค่าเท่านั้น แต่ถ้าเรา ใส่คำสั่ง multiple="true" เข้าไปใน แท็กคำสั่ง ก็จะทำให้ list box นั้นสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งค่า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น สร้าง list tage ที่เกี่ยวข้องให้กับบทความ สร้าง list แสดงผลที่ต้องการให้แสดงมากกว่า 1 ค่า เป็นต้น

list box ที่สามารถเลือกได้ 1 ค่า

Code: Select all

		<field name="mylistvalue" type="list" required="true" label="Select an option" >
					<option value="">Please Select</option>
					<option value="0">Option 1</option>
					<option value="1">Option 2</option>
					<option value="2">Option 3</option>
					<option value="3">Option 4</option>
					<option value="4">Option 5</option>
				</field>
Image

เมื่อเลือกค่าใน list box

Image

list box ที่สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค่า

Code: Select all

				<field name="mylistvalue2" type="list" default="" multiple="true" required="true" label="Select an option" description="">
					<option value="0">Option 1</option>
					<option value="1">Option 2</option>
					<option value="2">Option 3</option>
					<option value="3">Option 4</option>
					<option value="4">Option 5</option>
				</field>

Image

เมื่อเลือกค่าใน list box
Image

โดยการใส่ multiple="true"
Selection_344.png
Selection_344.png (25.39 KiB) Viewed 616 times

Top