ตัวอย่าง Selenium Python การใช้ for while loop

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวอย่าง Selenium Python การใช้ for while loop

ตัวอย่าง Selenium Python การใช้ for while loop

by paoonline » 24/10/2017 10:21 am

การใช้ for while loop ใน Selenium จากโค๊ดตัวอย่างจะเป็นการทำซ้ำ ในการ Login เข้าระบบในเว็บไซค์ ตามรอบ for while loop ที่กำหนด

for loop

Code: Select all

#-*-coding: utf-8 -*-
from selenium import webdriver
import time

for i in range(2):
    browser = webdriver.Chrome('E:\\chromedriver_win32\\chromedriver.exe') #ระบุ path chormedriver ตัวอย่างเป็นของ Windows 
    browser.get('https://www.mindphp.com/forums/ucp.php?mode=login&sid=ab1bebce1111f133b5b3418e9390abc3')
    user = browser.find_element_by_css_selector('#username')
    user.send_keys('') ##########ใส่username ของเรา
       #พิมพ์รหัส
    password = browser.find_element_by_css_selector('#password')
    password.send_keys('') ###########ใส่รหัสของเรา

    search7 = browser.find_element_by_name('login')
    search7.click()
    if i == 2:
      browser.quit()
while loop

Code: Select all

#-*-coding: utf-8 -*-
from selenium import webdriver
import time

i = 0
while(i<2):
    browser = webdriver.Chrome('E:\\chromedriver_win32\\chromedriver.exe') #ระบุ path chormedriver ตัวอย่างเป็นของ Windows 
    browser.get('https://www.mindphp.com/forums/ucp.php?mode=login&sid=ab1bebce1111f133b5b3418e9390abc3')
    user = browser.find_element_by_css_selector('#username')
    user.send_keys('') ##########ใส่username ของเรา
      #พิมพ์รหัส
    password = browser.find_element_by_css_selector('#password')
    password.send_keys('') ###########ใส่รหัสของเรา

    search7 = browser.find_element_by_name('login')
    search7.click()
    i += 1
    if i == 2:
      browser.quit()

Top