ทำ Frame บน PDF ด้วย Reportlab

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำ Frame บน PDF ด้วย Reportlab

ทำ Frame บน PDF ด้วย Reportlab

by Wallapa » 18/12/2017 6:59 pm

การสร้าง Frame ให้กับเอกสารของเรานั้น ทำได้ดังต่อไปนี้
Import Module ดังต่อไปนี้

Code: Select all

from reportlab.pdfgen.canvas import Canvas
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet
from reportlab.lib.units import inch
from reportlab.platypus import Paragraph, Frame
กำหนดสไตล์

Code: Select all

styles = getSampleStyleSheet()
styleN = styles['Normal']
styleH = styles['Heading1']
story = []
สร้าง Frame และกำหนดเนื้อหาด้านใน

Code: Select all

#add some flowables
story.append(Paragraph("Example",styleH))
story.append(Paragraph("Hello every one!!",
 styleN))
c = Canvas('mydoc.pdf')
f = Frame(inch, inch, 6*inch, 9*inch, showBoundary=1)
f.addFromList(story,c)
c.save()
ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา
tt.png
tt.png (16.06 KiB) Viewed 392 times
หมายเหตุ : การสร้าง Frame สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างตารางได้

Top