การนำเข้าโมดูลด้วยคำสั่ง from import ในภาษา Python

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การนำเข้าโมดูลด้วยคำสั่ง from import ในภาษา Python

การนำเข้าโมดูลด้วยคำสั่ง from import ในภาษา Python

by Jom07 » 07/03/2018 5:10 pm

การนำเข้าโมดูลด้วยคำสั่ง from import ใน Pythonได้นั้นเราต้องสร้างโมดูลใว้แล้ว เป็นการนำเข้าออบเจ็คทั้งหมดในโมดูลเข้ามาในโปรแกรมหลัก จากนั้นเราจะนำโมดูลนั้นมาใช้งาน โดยใช้คำสั่ง from import เข้ามา
การเรียกใช้โมดูลที่ต้องการนำเข้ามาหลายออบเจ็ค อาจใช้ (,) เพื่อเรียกฟังก์ชันเพิ่ม หรือถ้าต้องการนำเข้าทั้งหมดใช้โดยใช้เครื่องหมาย (*)
ตัวอย่าง จะใช้งานโมดูล Tkinter

Code: Select all

from Tkinter import *

root = Tk()

root.mainloop()
ขั้นตอน ที่ 1 เรียกโมดูลมาใช้งานหน้าฟอร์ม โดยใช้ from เพื่อเรียก

Code: Select all

from Tkinter import *
ขั้นตอน ที่ 2 เรียกใช้หน้าต่างฟอร์ม Tkinter ขึ้นมา

Code: Select all

root = Tk()
ขั้นตอน ที่ 3 ปิดหน้าฟอร์ม เพื่อเรียกมาขึ้นตอน Run

Code: Select all

root.mainloop(
Image

จะนำเข้าโมดูล Tkinter เข้ามา


บทความที่เกี่ยวข้อง :
บทความเกี่ยวกับ Python
บทความเกี่ยวกับ Software testing
บทความเกี่ยวกับ PHP

Top