สามารถเช็ค check internet ด้วย python ได้

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สามารถเช็ค check internet ด้วย python ได้

สามารถเช็ค check internet ด้วย python ได้

by kritsadak » 27/12/2018 11:44 am

ในบทความนี้ ได้นำภาษา python มาช่วยในการตรวจสอบการใช้งาน Internet หรือสัญญาณ wireless ที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นั้นยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นที่สัญญาณเครือข่าย เป็นที่สายอุปกรณ์ หรือจะเป็นที่ port ได้

โดยเราจะนำ library ของ python มาใช้ด้วยกัน 2 ตัวคือ socket และ urllib

# socket
จะมาเริ่มต้นที่ตัว socket ( library นี้มักจะมีอยู่กับ python แล้วไม่ต้องลงเพิ่ม)

Code: Select all

socket.create_connection(('www.google.com',80))
เป็นที่เรียกใช้ function socket library และในวงเล็บจะเป็น (host ที่ต้องการทดสอบ,port)

ตัวอย่าง Code ทั้งหมดของ socket

Code: Select all

import socket
try:
  print("checking internet connection")
  socket.create_connection(('www.google.com',80))
  status = "Connected"
  print ('network is good')
except socket.error as msg:
  status = "Not connected"
  print ('there is no internet connection')
print (status)
# urllib
ต่อมาเป็นของตัว urllib ( library นี้มักจะมีอยู่กับ python แล้วไม่ต้องลงเพิ่ม)

Code: Select all

from urllib.request import urlopen
ความหมายของ from...import... ซึ่งจะนำเอา function urlopen มาเรียกใช้งาน

Code: Select all

response = urlopen('http://google.com')
เพื่อให้ทำการทดสอบโดยเปิด url ของ google

ตัวอย่าง Code ทั้งหมดของ urllib

Code: Select all

from urllib.request import urlopen
try:
  print("checking internet connection")
  response = urlopen('http://google.com')
  status = "Connected"
  print ('network is good')
except urllib.URLError as err: 
  status = "Not connected"
  print ('there is no internet connection')
print (status)
ผลลัพท์ที่ได้ จากการทดสอบกรณีที่ ใช้งาน Internet ได้ปกติ
Image

ผลลัพที่ได้ จากการทดสอบกรณีที่ ปิดการใช้งาน Internet
Image

Top