การใช้คําสั่ง import เปลี่ยนชื่อโมดูลด้วยคีย์เวิร์ด as ใน Python

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้คําสั่ง import เปลี่ยนชื่อโมดูลด้วยคีย์เวิร์ด as ใน Python

การใช้คําสั่ง import เปลี่ยนชื่อโมดูลด้วยคีย์เวิร์ด as ใน Python

by ธวัชชัย แสนหาญ » 15/02/2019 10:51 am

การใช้คําสั่ง import เปลี่ยนชื่อโมดูลด้วยคีย์เวิร์ด as ใน Python

การใช้คีย์เวิร์ด as เป็นการเปลี่ยนชื่อโมดูลที่เรียกเข้ามาใช้งานในโปรแกรม มีประโยชน์อย่างมากในขณะที่
เขียนคําสั่งโปรแกรม เพราะบางโมดูลมีชื่อยาวหรือมีชื่อที่จําได้ยาก ผู้อ่านอาจจะเปลี่ยนชื่อโมดูลให้เป็นชื่อใหม่
ที่สั้นลงหรือให้จําได้ง่ายขึ้น มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

Code รูปแบบ

Code: Select all

import module_name as name
import คือ คําสั่งโหลดโมดูลเข้ามาใช้งานในโปรแกรม
module_name คือ ชื่อโมดูลที่ต้องการโหลดฟังก์ชั่นเข้ามาใช้งานในโปรแกรม
as คือ คีย์เวิร์ดที่ใช้เปลี่ยนชื่อโมดูลเป็นชื่อใหม่
name คือ ชื่อโมดูลใหม่ที่ตั้งขึ้นมาแทนชื่อโมดูลที่ถูกเรียกใช้งาน

ตัวอย่าง การใช้คําสั่ง import ... as .. เปลี่ยนชื่อโมดูล

Code: Select all

import math as mth
r = 15
print(2* mth.pi * r)
ผลลัพธ์

Code: Select all

94.24777960769379
ช่องทางศึกษาเพิ่มเติม :baa:
เทคนิคการเขียน Python
บทเรียน Python
Programming - C/C++ & java & Python
บทเรียน Python GUI
บทเรียน Python Framework Flask

Top