การรันเฉพาะTastCase โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด (รูปแบบที่ 2)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การรันเฉพาะTastCase โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด (รูปแบบที่ 2)

การรันเฉพาะTastCase โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด (รูปแบบที่ 2)

by ธวัชชัย แสนหาญ » 20/02/2019 11:18 am

การรันเฉพาะTastCase โดยใช้ ตัวแปรเป็นตัวกำหนด

โดยปกติแล้วการใช้ unittest การทำงานก็มีการ TestCase เคสอยู่แล้วแต่ไม่สามารถเลือก Case ที่ต้องการ Test ได้
ทั้งนี้ เลยสร้างตัวแปรขึ้นมา เพื่อกำนำหนด ให้โปรแกรมทำงาน ตามCaseที่เราต้องการ โดยใช้ คำสั่ง if เป็นตัวเช็ค ตัวแปร
เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ตามใจที่เราต้องการมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

Code: Select all

import unittest

testcase = 2

class test011(unittest.TestCase):
  def test_Case(self):
    if testcase == 1:
      print('test01=%d'%testcase)

    elif testcase == 2:
      print('test02=%d'%testcase)

    elif testcase == 3:
      print('test03=%d'%testcase)


if __name__ == '__main__':
  unittest.main()
อธิบายโค้ด
โดยเริ่มแรกเมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน ก็จะเข้า if __name__ == '__main__':
แล้ว ก็เริ่มทำ unittest.main() เมื่อเข้ามาแล้ว เราได้ประกาศ ตัวแปร testcase = 2 จากนั้นโปรแกรมจะมารันที่ ฟังก์ชัน test_Case
แล้วก็เริ่มทำการเช็ค ตัวแปร ด้วยคำสั่ง if เมื่อเช็คเจอ testcase = 2 ก็จะเข้าไปทำงานที่ เงื่อนไขนั้นทันที แล้วจบการทำงานของโปรแกรม

ผลการรันโปรแกรม

Code: Select all

test02=2
.
----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.000s

OK
สรุป
เราใช้ ตัวแปรเพื่อ ทำการ เช็คเงื่อนไข ของ if เพื่อให้โปรแกรมทำงาน ตามTestCase ที่ต้องการให้ Test

ช่องทางศึกษาเพิ่มเติม :baa:
เทคนิคการเขียน Python
บทเรียน Python
Programming - C/C++ & java & Python
บทเรียน Python GUI
บทเรียน Python Framework Flask

Top