ดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาแสดงในหน้าเว็บด้วย Python

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาแสดงในหน้าเว็บด้วย Python

ดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาแสดงในหน้าเว็บด้วย Python

by teenproza7 » 29/05/2019 4:59 pm

จากความเดิมตอนที่แล้วที่เราเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล
viewtopic.php?f=16&t=57192

วันนี้เราจะมาดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อแสดงออกมาทางหน้าเว็บที่เราสร้างกันครับ วิธีการจะเป็นยังไงไปดูกันเลย

ก่อนอื่นทำการสร้างหน้าที่จะแสดงข้อมูลกันก่อน ผมสร้างเป็น show.html

โดยใช้ code

Code: Select all<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>แสดงข้อมูล</title>

</head>

<body>

<!-- สร้างตารางเพื่อทำการแสดงข้อมูล-->
<table border="1" cellspacing="5" width="80%" height="5" align="center">
      <a href = "/">กลับหน้าหลัก</a>
     <thead>
     <!-- สร้าง ส่วนหัวขอตาราง -->
      <td align="center">ID</td>
      <td align="center">ชื่อไฟล์</td>
      <td align="center">คำอธิบาย</td>
      <td align="center">เวลา</td>
      <td align="center">IP</td>

      <td colspan="2" align="center" width="10%">เครื่องมือ</td>

     </thead>
  <!-- วนลูปเพื่อดึงข้อมูลมาแสดง -->
       {% for row in rows %}
      <tr>

        <td align="center">{{ row[0] }}</td>
        <td align="center">{{ row[1] }}</td>
        <td align="center">{{ row[2] }}</td>
        <td align="center">{{ row[3] }}</td>
        <td align="center">{{ row[4] }}</td>

        <!-- สร้างปุ่มเพื่อทำการลบ-->
        <td align="center"> <form action="/delete/{{ row[0] }}" method="post"> <input type="submit"onclick="return del_confirm();" value="ลบข้อมูล" /></form></td>

        <!-- สร้างปุ่มเพื่อทำการแก้ไข-->
        <td align="center"><form action="/edit/{{ row[0] }}" method="post"> <input type="submit" value="แก้ไข" /> </form></td>

      </tr>
     {% endfor %} <!-- ปิดลูป-->
   </table>
  </body>
</html>
จากนั้น ทำการเขียน code python ใน .py โดยใช้ code

Code: Select all

@app.route('/show') #กำหนด หน้า path
def show(): #def เป็นคำสำคัญสำหรับการสร้างฟังก์ชัน


    sql = "SELECT * FROM genpdf ORDER BY fileid DESC LIMIT 20" # คำสั่ง sql เพื่อทำการเลือก ตาราง โดย คอลัมน์ เรียงจากมากไปน้อย จำนวนสูงสุด 20
    sql = sql.decode('utf8')
    cur.execute(sql) #ติดต่อฐานข้อมูลผ่านตัวแปร
    rows = cur.fetchall() #ทำการเลือกข้อมูลทั้งหมด

    return render_template("show.html", rows=rows) #เรนเดอร์ไฟล์ที่ชื่อ index ที่อยู่ในไดเร้กทอรี่ที่ชื่อ templates
จากนั้นเมื่อทำการรัน ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราก็จะถูกดึงออกมาแสดง ดังรูป

Image


เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการดึงข้อมูลจากในฐานข้อมูลออกมาแสดงในเว็บของเรา สามารถนำไปประยุกต์กับการสร้างเว็บด้วย ภาษา Python ได้ ในบทความถัดไปผมจะกล่าวถึงการลบข้อมูลในหน้าเว็บกันนะครับ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บทเรียน Python Framework Flask ในการพัฒนา Web Application

วีดีโอสอนเขียน Python สำหรับพื้นฐาน

บทที่ 4 ขั้นตอน การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลดึงขึ้นมาแสดงหน้า Wab

Python Knowledge

Programming - C/C++ & java & Python

Top