การใช้ ฟังก์ชั่น url_for() ใช้สำหรับการ route ไปยังฟังก์ชั่นที่อยู่ในโปรแกรม ของ Flask

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้ ฟังก์ชั่น url_for() ใช้สำหรับการ route ไปยังฟังก์ชั่นที่อยู่ในโปรแกรม ของ Flask

การใช้ ฟังก์ชั่น url_for() ใช้สำหรับการ route ไปยังฟังก์ชั่นที่อยู่ในโปรแกรม ของ Flask

by jirawoot » 06/07/2019 5:58 pm

การใช้ ฟังก์ชั่น url_for() ของ Flask
ในภาษา Python นั้นมี flask เป็นตัวที่ใช้สำหรับการสร้างเว็บไซต์ ซึ่งสามารถใช้จัดการหน้าเว็บไซต์ และในตัว flask นั้นก็จะมีตัวฟังก์ชั่นที่มาชื่อ url_for ใช้สำหรับการ route ไปยังฟังก์ชั่นที่อยู่ในโค้ดโปรแกรมของเรา ฟังก์ชั่นจะคล้ายๆ กับฟังก์ชั่น render_template มาตัวอย่างดังนี้

Code: Select all

from flask import Flask,url_for ,redirect
app=Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
  return redirect(url_for('test2'))
@app.route('/test2')
def test():
  return "Hello test"
@app.route('/test3')
def test2():
  return "Hello test2"
if __name__=='__main__':
  app.run()
จากตัวอย่างด้านบนเป็นการ redirect ยังฟังก์ชั่นที่อยู่ route /test3 ผลลัพธ์จะได้ดังตัวอย่างด้านล่าง
Selection_054.png
Selection_054.png (4.69 KiB) Viewed 295 times
อีกตัวอย่างหนึ่งใช้จากหน้า html

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
</head>
<body>
<a class="btn" href="{{url_for('test')}}">test</a><br>
<a class="btn" href="{{url_for('test2')}}">test2</a>
</body>
</html>
Selection_055.png
Selection_055.png (3.87 KiB) Viewed 295 times
โค้ด Python

Code: Select all

from flask import Flask,render_template
app=Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
  return render_template('home.html')
@app.route('/test2')
def test():
  return "Hello test"
@app.route('/test3')
def test2():
  return "Hello test2"
if __name__=='__main__':
  app.run()
จะได้ผลลัพธ์ดังรูป
ถ้าเราคลิกที่ลิ้ง test
Selection_056.png
Selection_056.png (4.4 KiB) Viewed 295 times
คลิกที่ลิ้ง test2
Selection_057.png
Selection_057.png (4.64 KiB) Viewed 295 times
อ้างอิง
http://flask.pocoo.org/docs/1.0/api/
https://www.stackoverflow.com/questions/7478366/create-dynamic-urls-in-flask-with-url-for
http://screenth.blogspot.com/2017/07/flask-hello-world.html

Top