ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเพิ้ล) ใน Python (ไพทอน)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเพิ้ล) ใน Python (ไพทอน)

Re: ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเพิ้ล) ใน Python (ไพทอน)

by md040 » 30/12/2016 10:18 am

ศึกษาเพิ่มเติม และโค้ดตัวอย่าง : https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... tuple.html

ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเพิ้ล) ใน Python (ไพทอน)

by md040 » 29/12/2016 6:33 pm

ตัวแปรชนิด Tuple (ทูเบิ้ล) เป็นตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้มากกว่า 1 ค่าใน 1 ตัวแปร ไม่สามารถเพิ่มค่าและลบค่าได้และไม่สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าให้กับสมาชิกแต่ละตัวได้ อยู่ภายใต้เครื่องหมาย (...)

Code: Select all

var_tuple =  (...data list…) 
เช่น tuple1 = (1, 2, 3, 4, 5)
การแสดงผล (เหมือนกับการแสดงผลใน List)
  • print (tuple1) #แสดงข้อมูลทั้งหมด
    print (list1[0]) #แสดงค่าในลำดับที่ 0
    print (list[1:3]) #แสดงผลตั้งแต่ลำดับที่ 1-3
    print (list[2:]) #แสดงค่าตั้งแต่ลำดับที่ 2 ถึงลำดับสุดท้าย
    print (list[-2]) #แสดงข้อมูลจากตำแหน่งสุดท้าย - 2

Top