ตัวแปรชนิด Dictionary (ดิกชันนารี่) ใน Python (ไพทอน)

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวแปรชนิด Dictionary (ดิกชันนารี่) ใน Python (ไพทอน)

Re: ตัวแปรชนิด Dictionary (ดิกชันนารี่) ใน Python (ไพทอน)

by md040 » 30/12/2016 11:05 am

ศึกษาเพิ่มเติม และดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างที่ https://www.mindphp.com/vdo-tutorial-pyt ... onary.html

ตัวแปรชนิด Dictionary (ดิกชันนารี่) ใน Python (ไพทอน)

by md040 » 30/12/2016 11:04 am

เป็นตัวแปรที่เก็บค่าได้มากกว่า 1 ค่าในหนึ่งตัวแปร ต้องมี key คู่กับ Value เสมอ คล้ายกับ Array ใน PHP อยู่ภายใต้เครื่องหมาย {......}
การกำหนดตัวแปร

Code: Select all

var_name = { key: ‘Value’, key: Value, …..}
เช่น

Code: Select all

 var_dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'} 
การเพิ่มข้อมูล

Code: Select all

var_dic[index] = “ข้อมูล” 
เช่น var_dict[2] = “Mac Well”
การแสดงผล

Code: Select all

print (var_dict) 		# แสดงค่าทั้งหมดในตัวแปร
print (var_dict [‘name’]) 	# แสดงค่าใน key ‘name’
print (var_dict.keys())		# แสดง key ทั้งหมด  ดึงเฉพาะ key
print (var_dict.values())	# แสดง value ทั้งหมด ดึงเฉพาะ value
การลบข้อมูล
1. ใช้คำสั่ง

Code: Select all

del var_dict[ key ] 
เช่น

Code: Select all

del var_dict [‘name’]
2. ใช้ฟังก์ชัั้น clear เช่น

Code: Select all

var_dict.clear()

Top