ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post by jirawoot » 21/06/2019 2:30 pm

module_1

Code: Select all

def func1():
    print('module1')

module_2

Code: Select all

def func2():
    print('module2')

module_3

Code: Select all

def func3():
    print('module3')


__init__

Code: Select all

from module_1 import func1
from module_2 import func2
from module_3 import func3


เรียกใช้ package

Code: Select all

import mypack

mypack.func1()
mypack.func2()
mypack.func3()

ผลลัพธ์
Selection_010.png
Selection_010.png (6.53 KiB) Viewed 89 times

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post by chatee supasand » 11/06/2019 3:40 pm

ดูแล้วเข้าใจมากครับ

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post by rangsan » 04/05/2018 10:16 am

การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

โค้ดของ Module_1

Code: Select all

def myfuncOne():
    var_int1 = 5
    var_int2 = 10
   
    print "Total sum is : ",var_int1+var_int2 ,"\n---------------------------------"


โค้ดของ Module_2

Code: Select all

def myfuncTwo():
    alist = ['ManU','Liverpool','Chelsea']
    print "This team on primier leage is : \n",alist ,"\n---------------------------------"


โค้ดของ Module_3

Code: Select all

def myfuncThree():
    print "This Three Function :)"


โค้ดของ _init_.py

Code: Select all

from module_1 import myfuncOne
from module_2 import myfuncTwo
from module_3 import myfuncThree


โค้ดของการเรียกใช้งาน Function ของทุกๆ module

Code: Select all

import mypack

mypack.myfuncOne()
mypack.myfuncTwo()
mypack.myfuncThree()ผลการรันโค้ด

Create_Package.png
Create_Package.png (14.78 KiB) Viewed 519 times


ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=n1xSZP5 ... M&index=25

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post by Patcharanan.0399 » 21/04/2018 2:19 pm

สร้าง Module ที่หนึ่ง

Code: Select all

def myfule_1():
    print "\nThis First Module"
   


สร้าง Module ที่สอง

Code: Select all

def myfule_2():
    print "\nThis Second Module"
   


สร้าง Module ที่สาม

Code: Select all

def myfule_3():
    print "\nThis Third Module"
   


สร้างไฟล์ _init_.py ให้อยู่ในโฟรเดอร์เดียวกันกับ Module ทั้งสาม

Code: Select all

from module_fir import myfule_1
from module_sec import myfule_2
from module_thi import myfule_3
   


สร้าง Module ที่ต้องการเรียกใช้ Package ขึ้นมา

Code: Select all

import mypackage

mypackage.myfule_1()
mypackage.myfule_2()
mypackage.myfule_3()
   


ผลการรัน
Package.JPG
แสดงผลของ Module ทั้งสามที่สร้างไว้
Package.JPG (12.96 KiB) Viewed 540 timesศึกษาได้จาก https://youtu.be/NXZOBTHSsjM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post by Jom07 » 25/01/2018 2:51 pm

module1

Code: Select all

def myfunc1.py():
    print("first")
myfunc1()


module2.py

Code: Select all

def myfunc2():
    print("second")
myfunc2()


module3.py

Code: Select all

def myfunc3():
    print("third")
myfunc3()


_init_.py

Code: Select all

from module1 import myfunc1
from module2 import myfunc2
from module3 import myfunc3


mypark.py

Code: Select all

import mypark

mypark.myfunc1()
mypark.myfunc2()
mypark.myfunc3()


ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก :https://www.youtube.com/watch?v=NXZOBTHSsjM&index=25&list=PLLi1ciqQAf8TVFbJpl7XY23lzdKrpxsMM

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post by Four » 25/01/2018 1:09 am

ไฟล์ _init_.py

Code: Select all

from Module1 import func1
from Module2 import func2
from Module3 import func3


ไฟล์ Module.py

Code: Select all

import Packages

Packages.func1()
Packages.func2()
Packages.func3()


ไฟล์ Module1.py

Code: Select all

def func1():
    print ("module1")

func1()


ไฟล์ Module2.py

Code: Select all

def func2():
    print ("module2")

func2()


ไฟล์ Module3.py

Code: Select all

def func3():
    print ("module3")

func3()


ผลรัน

Image

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post by Dive Demo » 04/02/2017 1:36 pm

เป็นการเรียกใช้กลุ่ม Module หลายๆไฟล์ที่อยู่ใน Folder เดียวกัน วิธีเรียกใช้ก็ import ตามด้วยชื่อโฟลดเดอร์ ใช่ไหมครับ

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (25) : การสร้างและใช้งาน Packages (แพ็คเกจ)

Post by dawthana » 13/01/2017 11:27 am

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mindphp.com/vdo-tutorial-python/3383-python-tutorial-25-packages.html

Top