ความหมายของการTest Cart และ ตัวอย่างจำลอง

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ความหมายของการTest Cart และ ตัวอย่างจำลอง

ความหมายของการTest Cart และ ตัวอย่างจำลอง

by ธวัชชัย แสนหาญ » 28/01/2019 12:10 pm

  • Test case
  Test case คือ กรณีที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่ง Test case จะอิงกับ ความต้องการทางธุระกิจ ที่ได้จากลูกค้า ตัวอย่าง
  เช่น การเขียน Test case สำหรับทดสอบระบบ Log in จะสามารถเขียนได้ดังนี้
  • กรณีระบุ Username และ Password ถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้า Control Panel
  123.png
  123.png (187.68 KiB) Viewed 566 times
         • รูปที่ 1 ตัวอย่าง Test case
  ในการเขียน Test case จะต้องมีการกำหนดสถานการณ์จำลองเพื่อทดสอบผลที่จะต้องเกิด ซึ่งต้องครอบคลุมถึงกรณีที่
  เป็น ความผิดพลาดของโค้ด หรือกรณีที่ทำรายการผิด กรอกข้อมูลผิดพลาดเพื่อทดสอบ หาคำตอบ ที่ระบบจะแจ้งเตือน
  แก่ user ในสถานการณ์ดังกล่าวเราเรียกว่า Test scenario(ทดสอบสถานการณ์) ตัวอย่างของการเขียน Test case ที่เป็น
  Negative case (กรณีผิดพลาด)ได้แก่
  • กรณีระบุ Email Address หรือ Password ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ระบุค่าให้ถูกต้อง
  122.png
  122.png (86.09 KiB) Viewed 566 times
         • รูปที่ 2 ตัวอย่าง Test case
  ข้อความแจ้งเตือน
  Warning
  Username and password do not match or you do not have an account yet.
  • ส่วน Test script คือ ขั้นตอนในการทดสอบ หรือการบอก Step ของ Activity ต่าง ๆ ที่จะกระทำกับระบบแล้ว
   เกิดผลลัพธ์ เช่น User ต้องกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ก่อน แล้วคลิกปุ่ม submit หรือ login ตัวอย่างเช่น
  121.png
  121.png (151.06 KiB) Viewed 566 times
         • รูปที่ 3 ตัวอย่าง Test script
  • ซึ่งเอกสาร Test script จะเป็นตัวที่บ่งบอกผลการทดสอบระบบทั้งหมดนั่นเอง
  วิธีการ Test
   • Manual Test
   Manual Test เป็นวิธีเก่าก่อน และยังคงยืนยาวมาถึงในปัจจุบันของการ Test ก็คือ การ Manual Test หรือจำลองว่าเราคือ
   User กรอกข้อมูล ทำรายการทีละขั้นตอนตาม Test Script
   • Automation Test
   Automation Test คือการ Test โดยใช้ Tool สำหรับ Test ทำงานด้วยตัวของมันเอง ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการ
   Manual Test แต่อาจจะต้องมีการใช้ Coding เพื่อเขียน Script ที่ใช้สำหรับ Run ซึ่ง Tool ที่ผู้เขียนใช้ได้แก่
   Robot Framework
  • ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ >>>> TestCase :baa:

Top