ไม่สามารถส่งค่าไปยัง database ได้

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ไม่สามารถส่งค่าไปยัง database ได้

Re: ไม่สามารถส่งค่าไปยัง database ได้

by teenproza7 » 25/05/2019 10:36 am

ได้แล้วครับ เพราะว่าไม่ได้ return ค่าไปยังหน้าที่ต้องการ

Code: Select all

@app.route('/', methods=['POST', 'GET'])
def addcode():
  try:


    if request.method == 'POST':

      name = request.form['filename']

      des = request.form['description']

      sql = "insert into genpdf (filename, description) values ('%s','%s')" % (name, des)
      sql = sql.encode('utf-8')
      try:
        cur.execute(sql)
        con.commit()
        print ('เพิ่มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว')
        return '<br>' + '<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;http://127.0.0.1:5000/show">'
      except:
        con.rollback()
        print('เพิ่มข้อมูล ผิดพลาด')

  except:
    print ('database Error')

Re: ไม่สามารถส่งค่าไปยัง database ได้

by mindphp » 25/05/2019 3:50 am

กระทู้นี้แก้ปัญหาได้หรือยังครับ
ถ้าได้แล้ว แชร์ โค้ดที่ได้แล้วหน่อยนะครับ จะได้เป็นประโยชน์ กับคนอื่นที่เข้ามาศึกษา ด้วยครับ

Re: ไม่สามารถส่งค่าไปยัง database ได้

by tatiya » 22/05/2019 6:30 pm

ลอง return ให้ไปหน้าต่างไหน(หน้า html)สักที่ครับ
แนะนำว่า ส่วนที่ connect db ควรจะเอามาไว้นอกสุด ให้ตัวเเปร con และ cur เป็นตัวแปรแบบ global ครับจะได้เรียกใช้งานได้ทุกที่

ถ้าอยากให้ return มาหน้าเดิม ให้ใช้คำสั่ง return redirect(url_for('....'))

ไม่สามารถส่งค่าไปยัง database ได้

by teenproza7 » 22/05/2019 6:21 pm

ผมทำการส่งข้อมูลไปยัง database แต่ขึ้น Error แบบนี้ครับ

Image


ผลที่ได้
Image


'The view function did not return a valid response. The'
TypeError: The view function did not return a valid response. The function either returned None or ended without a return statement.โคัด

Code: Select all

#-*- coding=utf-8 -*-
from flask import Flask
from flask import render_template
from flask import request

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
  return render_template('index.html')

@app.route('/', methods=['POST', 'GET'])
def addcode():
  if request.method == 'POST':

    name = request.form['filename']
    code = request.form['rmlcode']
    des = request.form['description']

    try:
      con = connect(host='127.0.0.1', database='miniproject', user='postgres', password=' ', port='5432')
      cur = con.cursor()

      sql = "insert into genpdf (filename, rmlcode, description) values ('%s','%s','%s')" % (name, code, des)
      sql = sql.encode('utf-8')
      try:
        cur.execute(sql)
        con.commit()


      except:
        con.rollback()
        print('เพิ่มข้อมูล ผิดพลาด')


    except :
       print ('Error ' )

app.run(debug=True)

Top