สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

by tatiya » 04/07/2019 6:54 pm

ตอนที่ write pdf ในใส่ .close ด้วยคครับ

Code: Select all

pdf = rml2pdf.parseString(data.decode('utf-8'))
        open_path = './generate/'+name+'.pdf'  #สร้าง path เพื่อเปิดไฟล์ที่เก็บไว้
        a = open(open_path, 'w')      #สร้างไฟล์ที่จากที่เก็บไว้ในตัว open_path
        a.write(pdf.read())
        a.close()

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

by chatee supasand » 04/07/2019 4:21 pm

ผมลองใช้งานแล้ว
มันอ่านไฟล์แบบเรียลไทม์ไม่ได้อะครับ

คือผมต้องการสร้างไฟล์ PDF ขึ้นมาแล้วให้มันอ่านค่านั้นมาแสดงเลย
แต่มันทำไม่ได้อะครับ ตามรูปเลย

Code: Select all

 

      pdf = rml2pdf.parseString(data.decode('utf-8'))
      open_path = str('./generate/')+ str(name) + str('.pdf') #สร้าง path เพื่อเปิดไฟล์ที่เก็บไว้
      a = open(open_path, 'w') #สร้างไฟล์ที่จากที่เก็บไว้ในตัว open_path
      a.write(pdf.read())
      print ('เพิ่มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว')
      pdfpath = ('./generate/2.pdf') #ไฟล์ที่รออ่านค่า++++++++++++++++++++++++++++++++
      resp = send_file(pdfpath)
      resp.mimetype = 'application/pdf'
      return resp
what.png
what.png (35.13 KiB) Viewed 342 times
what1.png
what1.png (9.33 KiB) Viewed 342 times

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

by thatsawan » 04/07/2019 3:42 pm

การนำไฟล์ PDF มาแสดงบน web browser
viewtopic.php?f=144&t=58064

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

by thatsawan » 04/07/2019 3:41 pm

Code: Select all

from flask import send_file

 pdfpath='pdf1_04072019.pdf'
    resp = send_file(pdfpath)
    resp.headers['Content-Disposition'] = "inline; filename=%s" % 'test.pdf'
    resp.mimetype = 'application/pdf' 
สังเกตุ จุดนี้ การเเสดง PDF บน browser จะต้องมี การกำหนด headers

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

by tatiya » 04/07/2019 3:38 pm

ที่จริงก็ตาม คห3 ได้เลยนะครับ ถ้าโปรเซสคือ กด แปลงไฟล์ ให้เบราเซอร์ เปิดไฟล์ pdf ที่คุณแปลงจาก rml
ประมาณว่า ปุ่มแปลงไฟล์ ก็ action ไปที่เมดตรอดที่คุณสร้างไว้ แปลงไฟล์ >> save file >> นำ part วิ่งเข้าเมตรอดคุณ คห3 >> return headers pdf ออกมา

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

by chatee supasand » 04/07/2019 3:19 pm

ผมเปิดไฟล์ PDF ได้แล้วด้วยโค้ด

Code: Select all

import webbrowser
webbrowser.open_new(r'.\generate\5.pdf')
แต่พอผมเอาไปใส่ในคำสั่ง ใช้งานในหน้าอื่น
มันไม่เปิด PDF ขึ้นมาให้อะครับ เวลาผม กดแปลงไฟล์ ตามรูป ครับ
4652.png
4652.png (40.14 KiB) Viewed 352 times

Code: Select all

def addcode():

  try:
    if request.method == 'POST':
     name = request.form['filename']

     if name == '':
      for i in range(1): # สุ่ม 1 ครั้ง
        a = random.randint(10000000,99999999) # ให้้สุ่มเลข
      name = 'RmlToPDF'+str(a)
     elif name != '':
      name = request.form['filename']

    des = request.form['description']
    code = request.form['rml']

    sql = "insert into genpdf (filename, description) values ('%s','%s')" % (name, des)
    sql = sql.encode('utf-8')
    cur.execute(sql)

    try:
      sql = "SELECT * FROM genpdf ORDER BY fileid DESC"
      cur.execute(sql)
      con.commit()
      new_row_id = cur.fetchone()[0]

      save_path = './rmllist/'  #สร้าง path สำหรับเก็บไฟล์
      field_rml_name = str(new_row_id) + str(name) + '.rml'
      path = os.path.join(save_path, field_rml_name) #สร้าง ตัวแปร เพื่อทำการเก็บที่อยู่ของไฟล์

      f = open(path, 'w')
      f.write(code)
      f.close()

      print ('สร้างไฟล์สำเร็จ')

      d = open(path, 'r')
      data = d.read()
      d.close()

      pdf = rml2pdf.parseString(data.decode('utf-8'))
      open_path = str('./generate/')+ str(name) + str('.pdf') #สร้าง path เพื่อเปิดไฟล์ที่เก็บไว้
      a = open(open_path, 'w') #สร้างไฟล์ที่จากที่เก็บไว้ในตัว open_path
      a.write(pdf.read())
      
      webbrowser.open_new(r'.\generate\5.pdf') # ให้เปิดไฟล์ PDF +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      
      print ('เพิ่มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว')

      return '<br>' + '<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;http://127.0.0.1:5000/show">'

    except:
      con.rollback()
      print('เพิ่มข้อมูล ผิดพลาด')  except:
    print ('database Error')

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

by jirawoot » 04/07/2019 2:17 pm

จะแสดงบน browser

Code: Select all

from flask import Flask
from flask import send_file

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
  pdfpath='pdf1_04072019.pdf'
  resp = send_file(pdfpath)
  resp.headers['Content-Disposition'] = "inline; filename=%s" % 'test.pdf'
  resp.mimetype = 'application/pdf'
  return resp

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)

Re: สอบถามครับ อยากเปิดไฟล์ PDF ในเครื่อง

by jirawoot » 04/07/2019 1:58 pm

ขึ้นโชว์ในไหนครับ

Top