สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

by jirawoot » 07/08/2019 2:20 pm

root@ubuntu-2gb-sgp1-01:/htmltoPdfImage2# python index.py
* Serving Flask app "index" (lazy loading)
* Environment: production
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Debug mode: on
Traceback (most recent call last):
File "index.py", line 397, in <module>
app.run(host='###.###.###.###', port=5580, debug=True)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 944, in run
run_simple(host, port, self, **options)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 968, in run_simple
s.bind(server_address)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 99] Cannot assign requested address
ผมลองเปลี่ยน port จาก 5000 เป็น 5580 แล้วยังรันโปรแกรมไม่ได้ครับ
ตรวจสอบ port แล้ว port ก็ไม่ชนครับ
ผลในการตรวจ
Image

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

by tatiya » 06/08/2019 6:20 pm

นั้นแหละครับ แล้วรันได้มั้ย ถ้ารัน ip บนเครื่อง

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

by jirawoot » 06/08/2019 6:10 pm

tatiya wrote:
jirawoot wrote:
tatiya wrote:ลองใช้คำสั่ง socket หา IP ในเครื่องดูก่อน แล้วลองรัน จาก IP ของเครื่องดูก่อนลองดูครับ
แบบนี้ใช่ไหมครับ
my_host = socket.gethostbyname(socket.gethostname())
print my_host
if my_host == "127.0.0.1":
app.run(host=my_host, debug=True)
else:
app.run(host=ip, port=port, debug=True)
ไม่ต้อง if ก็ได้ครับ ลอง ในรันบน ip บน เครื่องนั้นๆดูก่อน
root@ubuntu-2gb-sgp1-01:/htmltoPdfImage2# python index.py
127.0.1.1
* Serving Flask app "index" (lazy loading)
* Environment: production
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Debug mode: on
Traceback (most recent call last):
File "index.py", line 397, in <module>
app.run(host='###.###.###.###', port=5000, debug=True)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 944, in run
run_simple(host, port, self, **options)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 968, in run_simple
s.bind(server_address)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 224, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 99] Cannot assign requested address
root@ubuntu-2gb-sgp1-01:/htmltoPdfImage2#
ไฟล์ python

Code: Select all

if __name__ == '__main__':
    my_host = socket.gethostbyname(socket.gethostname())
    print my_host
    app.run(host='###.###.###.###', port=5000, debug=True)
ได้ 127.0.1.1

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

by tatiya » 06/08/2019 5:22 pm

jirawoot wrote:
tatiya wrote:ลองใช้คำสั่ง socket หา IP ในเครื่องดูก่อน แล้วลองรัน จาก IP ของเครื่องดูก่อนลองดูครับ
แบบนี้ใช่ไหมครับ
my_host = socket.gethostbyname(socket.gethostname())
print my_host
if my_host == "127.0.0.1":
app.run(host=my_host, debug=True)
else:
app.run(host=ip, port=port, debug=True)
ไม่ต้อง if ก็ได้ครับ ลอง ในรันบน ip บน เครื่องนั้นๆดูก่อน

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

by jirawoot » 06/08/2019 5:20 pm

tatiya wrote:ลองใช้คำสั่ง socket หา IP ในเครื่องดูก่อน แล้วลองรัน จาก IP ของเครื่องดูก่อนลองดูครับ
แบบนี้ใช่ไหมครับ
my_host = socket.gethostbyname(socket.gethostname())
print my_host
if my_host == "127.0.0.1":
app.run(host=my_host, debug=True)
else:
app.run(host=ip, port=port, debug=True)

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

by tatiya » 06/08/2019 5:09 pm

ลองใช้คำสั่ง socket หา IP ในเครื่องดูก่อน แล้วลองรัน จาก IP ของเครื่องดูก่อนลองดูครับ

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

by jirawoot » 03/08/2019 4:38 pm

mindphp wrote:ลองเช็คค่าตัวแปล ip ดูก่อน
หรือ
ใช้ fix ip จริงของเครื่องที่จะรัน
host='***.***.***.***'
ผมใส่แล้วยังเหมือนเดิมครับ
Image

Re: สอบถาม วิธีรันโปรแกรม python บน server ubuntu หน่อยครับ

by mindphp » 03/08/2019 1:09 pm

ลองเช็คค่าตัวแปล ip ดูก่อน
หรือ
ใช้ fix ip จริงของเครื่องที่จะรัน
host='***.***.***.***'

Top