อยากเขียน C++ อ่านค่า อุณหภูมิ CPU หรือ Information hardware ต่างๆ เช่น RAM เริ่

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อยากเขียน C++ อ่านค่า อุณหภูมิ CPU หรือ Information hardware ต่างๆ เช่น RAM เริ่

Re: อยากเขียน C++ อ่านค่า อุณหภูมิ CPU หรือ Information hardware ต่างๆ เช่น RAM เริ่

by dungjaman » 27/02/2011 10:39 pm

พี่ ครับ code ที่ให้มาผมใช้งานได้แล้วนะครับ โทษทีนะครับ รู้สึกต้องเพิ่มไรนิดหน่อย
แต่ okครับ ผลที่ได้ดังรูปเลย http://image.ohozaa.com/show.php?id=539 ... 9536c34bf5

ขอบพระคุณมากนะครับ

อยากทราบจังเลย ว่าตัวอย่าง code นี้เอามาจากที่ไหนหรอครับ ผมอยากจะศึกษา มั่งจังเลย

เพราะผมจะทำให้มันหา อุณหภูมิ CPU ได้ด้วย ถ้าจะกรุณา ช่วยทีนะครับผม ^^''

ขอบพระคุณมากครับ

Re: อยากเขียน C++ อ่านค่า อุณหภูมิ CPU หรือ Information hardware ต่างๆ เช่น RAM เริ่

by ecitepage.com » 27/02/2011 10:07 pm

ไม่ได้เรียนนานเหมือนกัน ลองลด การทำงานมันลงหน่อย เพื่อค่อยๆเช็คดูครับ

Re: อยากเขียน C++ อ่านค่า อุณหภูมิ CPU หรือ Information hardware ต่างๆ เช่น RAM เริ่

by dungjaman » 27/02/2011 9:30 pm

ขอบคุณมากครับ แต่ผมทดสอบ ลองเรียกใช้ ฟังชันก์ ด้วย C++ ของ Borland C++ แล้วครับ ปรากฏ ว่า มัน return ค่า 0 กลับมาหมดเลย ไม่ทราบว่าผมใช้มันผิด หรือต้องไปปรับมันตรงไหน รึเปล่าครับ แต่ Compilie ผ่าน นะครับ เรียกสร้าง main มาเรียกใช้ มัน return 0 กลับมาหมดทุกฟังก์ชันเลย เลยงง มาก ช่วยแนะนำทีนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับ

Re: อยากเขียน C++ อ่านค่า อุณหภูมิ CPU หรือ Information hardware ต่างๆ เช่น RAM เริ่

by imsn » 27/02/2011 7:42 pm

ลองดูโค้ดนี้ครับ Copy มาอีกที

Code: Select all

int getTotalRAM()
{
  int ret = 0;
#ifdef WIN32
  DWORD v = GetVersion();
  DWORD major = (DWORD)(LOBYTE(LOWORD(v)));
  DWORD minor = (DWORD)(HIBYTE(LOWORD(v)));
  DWORD build;
  if (v < 0x80000000) build = (DWORD)(HIWORD(v));
  else build = 0;

  // because compiler static links the function...
  BOOL (__stdcall*GMSEx)(LPMEMORYSTATUSEX) = 0;

  HINSTANCE hIL = LoadLibrary(L"kernel32.dll");
  GMSEx = (BOOL(__stdcall*)(LPMEMORYSTATUSEX))GetProcAddress(hIL, "GlobalMemoryStatusEx");

  if(GMSEx)
  {
    MEMORYSTATUSEX m;
    m.dwLength = sizeof(m);
    if(GMSEx(&m))
    {
        ret = (int)(m.ullTotalPhys>>20);
    }
  }
  else
  {
    MEMORYSTATUS m;
    m.dwLength = sizeof(m);
    GlobalMemoryStatus(&m);
    ret = (int)(m.dwTotalPhys>>20);
  }
#endif
  return ret;
}

int getAvailRAM()
{
  int ret = 0;
#ifdef WIN32
  DWORD v = GetVersion();
  DWORD major = (DWORD)(LOBYTE(LOWORD(v)));
  DWORD minor = (DWORD)(HIBYTE(LOWORD(v)));
  DWORD build;
  if (v < 0x80000000) build = (DWORD)(HIWORD(v));
  else build = 0;

  // because compiler static links the function...
  BOOL (__stdcall*GMSEx)(LPMEMORYSTATUSEX) = 0;

  HINSTANCE hIL = LoadLibrary(L"kernel32.dll");
  GMSEx = (BOOL(__stdcall*)(LPMEMORYSTATUSEX))GetProcAddress(hIL, "GlobalMemoryStatusEx");

  if(GMSEx)
  {
    MEMORYSTATUSEX m;
    m.dwLength = sizeof(m);
    if(GMSEx(&m))
    {
        ret = (int)(m.ullAvailPhys>>20);
    }
  }
  else
  {
    MEMORYSTATUS m;
    m.dwLength = sizeof(m);
    GlobalMemoryStatus(&m);
    ret = (int)(m.dwAvailPhys>>20);
  }
#endif
  return ret;
}

int getTotalMemory()
{
  int ret = 0;
#ifdef WIN32
  DWORD v = GetVersion();
  DWORD major = (DWORD)(LOBYTE(LOWORD(v)));
  DWORD minor = (DWORD)(HIBYTE(LOWORD(v)));
  DWORD build;
  if (v < 0x80000000) build = (DWORD)(HIWORD(v));
  else build = 0;

  // because compiler static links the function...
  BOOL (__stdcall*GMSEx)(LPMEMORYSTATUSEX) = 0;

  HINSTANCE hIL = LoadLibrary(L"kernel32.dll");
  GMSEx = (BOOL(__stdcall*)(LPMEMORYSTATUSEX))GetProcAddress(hIL, "GlobalMemoryStatusEx");

  if(GMSEx)
  {
    MEMORYSTATUSEX m;
    m.dwLength = sizeof(m);
    if(GMSEx(&m))
    {
        ret = (int)(m.ullTotalPhys>>20) + (int)(m.ullTotalVirtual>>20);
    }
  }
  else
  {
    MEMORYSTATUS m;
    m.dwLength = sizeof(m);
    GlobalMemoryStatus(&m);
    ret = (int)(m.dwTotalPhys>>20) + (int)(m.dwTotalVirtual>>20);
  }
#endif
  return ret;
}

int getAvailMemory()
{
  int ret = 0;
#ifdef WIN32
  DWORD v = GetVersion();
  DWORD major = (DWORD)(LOBYTE(LOWORD(v)));
  DWORD minor = (DWORD)(HIBYTE(LOWORD(v)));
  DWORD build;
  if (v < 0x80000000) build = (DWORD)(HIWORD(v));
  else build = 0;

  // because compiler static links the function...
  BOOL (__stdcall*GMSEx)(LPMEMORYSTATUSEX) = 0;

  HINSTANCE hIL = LoadLibrary(L"kernel32.dll");
  GMSEx = (BOOL(__stdcall*)(LPMEMORYSTATUSEX))GetProcAddress(hIL, "GlobalMemoryStatusEx");

  if(GMSEx)
  {
    MEMORYSTATUSEX m;
    m.dwLength = sizeof(m);
    if(GMSEx(&m))
    {
        ret = (int)(m.ullAvailPhys>>20) + (int)(m.ullAvailVirtual>>20);
    }
  }
  else
  {
    MEMORYSTATUS m;
    m.dwLength = sizeof(m);
    GlobalMemoryStatus(&m);
    ret = (int)(m.dwAvailPhys>>20) + (int)(m.dwAvailVirtual>>20);
  }
#endif
  return ret;
}

อยากเขียน C++ อ่านค่า อุณหภูมิ CPU หรือ Information hardware ต่างๆ เช่น RAM เริ่

by dungjaman » 27/02/2011 6:26 pm

อยากเขียน C++ อ่านค่า อุณหภูมิ CPU หรือ Information hardware ต่างๆ เช่น RAM เริ่มต้นยังไงดี T_T ช่วยแนะนำทีนะครับ ควรเริ่มต้นจากยังไง ดี ไปไม่ถูกจริงๆ

เอาแค่อ่านค่า เช่น ความเร็ว CPU ,RAM แสดงหน้าจอ หรือ อุณหภูมิ CPU แสดงหน้าจอก็ได้ ช่วยทีนะครับผม T___T

Top