ช่วยตอบทีจะเอาไปสอบพรุง่นี้ วานทีคับ ขอร้อง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยตอบทีจะเอาไปสอบพรุง่นี้ วานทีคับ ขอร้อง

by samz » 20/05/2006 12:54 am

java คับ

by 4404 » 19/05/2006 11:26 pm

เป็น java หรือ javascript ครับ
ถ้าเป็น javascript มีอยู่ในบอร์ดแล้ว เสียเวลาค้นดูหน่อยนะคับ

ช่วยตอบทีจะเอาไปสอบพรุง่นี้ วานทีคับ ขอร้อง

by samz » 19/05/2006 11:14 pm

จากฟอร์มต้นแบบด้านล่าง จงเขียน java เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ใส่ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยัง Sever โดยมีหลักว่าข้อมูลจะต้องไม่มี whitespace (? ?, ?\n?, ?\t?) พร้อมทั้งแสดง massage box แจ้งผู้ใช้เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่ส่งข้อมูลไปยัง Sever

<form method=?POST? name=?userform? action=?test.php?
<input type=?text? name=?username? size=10>
<input type+?submit?>
</form>

Top