ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

Re: ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

by touleg » 15/01/2012 1:19 am

คำตอบมันออกมาได้ก็คือได้ครับ คุณจะไม่แน่ใจได้ยังไง ถ้าทดลองแล้วคำตอบมันไม่ตรงก็แสดงว่าไม่ได้

Re: ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

by SleEpingDogs » 11/01/2012 10:02 am

3)import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class POK {

/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner in=new Scanner(System.in);
System.out.println("Type P1 to random first card");
String val1 =in.nextLine();
double ran1 = (Math.random()*10);
int card1 = (int)ran1;
double ran2 = (Math.random()*10);
int card2 = (int)ran2;
if(val1.equals("P1")){
System.out.println("Card 1 is " + card1);
}else{
return;
}
System.out.println("Type P2 to random second card");
String val2 =in.nextLine();
if(val2.equals("P2")){
System.out.println("Card 2 is " + card2);
}else{
return;
}

int sum = card1 + card2;
int result = sum % 10;
if(result == 8 || result == 9){
System.out.println(result);
System.out.println("POK");
}else{
System.out.println(result);
}

}

}


จะส่งในอีกไม่กี่วันแล้ว T^T??

Re: ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

by SleEpingDogs » 11/01/2012 10:01 am

2)import java.util.Scanner;

public class Find_d {

/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner in=new Scanner(System.in);
System.out.println("Input r : ");
String valr =in.nextLine();

int r = Integer.parseInt(valr); /**r = 14 **/
doCalculate (r);
}
public static void doCalculate(int r){
float d = (22f/7f)*2*r;
System.out.println("The Circle d length is " + d);
}


}

ช่วยตรวจสอบหน่อยน๊ะ ไม่แน่ใจ??

Re: ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

by SleEpingDogs » 11/01/2012 10:00 am

ข้อ 1) import java.util.Scanner;

public class Find_x {

/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Scanner in=new Scanner(System.in);
System.out.println("Input a : ");
String vala =in.nextLine();
System.out.println("Input b : ");
String valb =in.nextLine();
System.out.println("Input c : ");
String valc =in.nextLine();

int a = Integer.parseInt(vala); /**a = 1 **/
int b = Integer.parseInt(valb); /**b = -6 **/
int c = Integer.parseInt(valc); /**c = 8 **/

//System.out.println("The algorithm is " + a + "x*x + " + b + "x + " + c + " = 0");
doCalculate(a, b, c);
}


public static void doCalculate(int a, int b, int c){
double Root = Math.sqrt(b*b - (4*a*c));
double valplus = ((-b) + Root)/(2*a);
double valminus = ((-b) - Root)/(2*a);
System.out.println("The value of x is " + valplus);
System.out.println("The value of x is " + valminus);
}

}


อย่างนี้ สมบูรณ์หรือยังครับ หรือต้องแก้ไขตรงไหนบ้าง???

Re: ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

by mindphp » 10/01/2012 1:40 am

โจทย์การบ้านแนะนำให้ลองทำดูเองก่อน ดีกว่าครับ
ติดปัญหา ตรงไหนค่อยมาถาม
จะได้ผึกตัวเองไปด้วยครับ

ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

by SleEpingDogs » 09/01/2012 5:22 pm

ช่วยหน่อยครับ !!! เขียน Java บน eclipse มีโจทย์??

1) เขียนโปรแกรมหาค่า x จากสมการ ax ยกกำลัง 2 + bx + c = 0
โดยรับค่า a, b และ c ผ่านทาง command line และให้แสดงผลลัพท์ออกทางจกภาพ

2) เขียนโปรแกรมหาค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมจากสมการ 2TTr (สองพายอาร์)
โดนรับค่า r ผ่านทาง command line และให้แสดงผลลัพท์ออกทางจอภาพ ( TT = 22/7) <=(พาย = 22หาร7)

3) เขียนโปรแกรม โดยนำหลักการมาจากไพ่ ป๊อกเด้ง โดยให้แสดงค่าของไพ่ที่ได้รับมา 2 ใบจากหน้าจอ
โดยหากได้ค่าเป็น 8 หรือ 9 ให้ print แสดงค่า "POK" ออกมาทางจอภาพด้วย

ช่วยกันหน่อยน๊ะครับ T^T

Top