ช่วยด้วยค่ะทำแล้ว งง มากๆ เดี๋ยวไม่จบ ขอบางข้อก็ได้ค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยด้วยค่ะทำแล้ว งง มากๆ เดี๋ยวไม่จบ ขอบางข้อก็ได้ค่ะ

Re: ช่วยด้วยค่ะทำแล้ว งง มากๆ เดี๋ยวไม่จบ ขอบางข้อก็ได้ค่ะ

by touleg » 19/02/2012 1:08 am

mindphp wrote:การบ้านลองหัดทำเองก่อนนะครับ ติดตรงไหน ค่อยถาม
:like:

Re: ช่วยด้วยค่ะทำแล้ว งง มากๆ เดี๋ยวไม่จบ ขอบางข้อก็ได้ค่ะ

by mindphp » 18/02/2012 4:43 pm

การบ้านลองหัดทำเองก่อนนะครับ ติดตรงไหน ค่อยถาม

ช่วยด้วยค่ะทำแล้ว งง มากๆ เดี๋ยวไม่จบ ขอบางข้อก็ได้ค่ะ

by mufon » 18/02/2012 12:36 pm

4.การกำหนดค่าคงตัวแปรสตริงสามารถกำหนดได้อย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่างชนิดสตริงเพื่อจัดเก็บข้อมูลตามประเภทที่เป็นรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่

6.การกำหนดโครงสร้างข้อมูลเป็น Linear list เก็บอิลิเมนต์ได้ทั้งหมด max ตัว
6.1 จงเขียงอัลกอริทึมเอาอิลิเมนต์ทุกตัวของคิว Q ไปไว้ในสแตก S
6.2 จงเขียนอัลกอริทึมเปลี่ยนลำดับที่ของอิลิเมนต์ทุกตัวของคิว Q ให้ย้อนกลับจากของเดิม
(Reverse Order)

7.สมมติว่านักศึกษาเป็นนักลงทุนและซื้อหุ้นของบริษัทราชาเงินทุนครั้งละ 100 หุ้นในเดือนมกราคม,เมษายน และกันยายน จากนั้นจึงขายหุ้นทุก 100 หุ้น ในเดือน มิถุนายน และ พฤศจิกายน

มกราคม 200 บาท
เมษายน 600 บาท
มิถุนายน 400 บาท
กันยายน 1,000 บาท
พฤศจิกายน 600 บาท

จงคำนวนว่าการลงทุนครั้งนี้นักศึกษาจะได้กำไรหรือขาดทุน ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไร ถ้าใช้วิธีซื้อขายแบบ
7.1 FIFO (first in,first out)
7.2 LIFO (last in,first out)
***ทั้งนี้หุ้น จำนวน 100 หุ้น สุดท้ายที่นักศึกษามีอยู่เมื่อปลายปี ไม่นำมาคำนวน
หมายเหตุ ข้อ 7.1 เรื่องคิวและข้อ 7.2 เรื่องสแตก ให้นักศึกษาวาดรูปแสดงการคำนวนแต่ละขั้นตอนด้วย

*** ข้อ 7,7.1,7.2 งง มากๆค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะที่ช่วย

Top