ช่วยเขียน flowchart ด้วย !!! ค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยเขียน flowchart ด้วย !!! ค่ะ

ช่วยเขียน flowchart ด้วย !!! ค่ะ

by สิวารัตน์ » 29/02/2012 11:38 am

EX4.โปรแกรมรับค่าอายุ หาปีเกิดเป็น ค.ศ.
*************************************
import java.io.*; //แบบตายตัวของโปรแกรมรับค่าและแสดงผล
class Ja_janjira4 //ชื่อคลาสJa_janjira4
{
public static void main( String [] args)throws IOException //แบบตายตัวของโปรแกรมรับค่าและแสดงผล
{
BufferedReader stdin = new BufferedReader (new InputStreamReader(System.in)); //แบบตายตัวของโปรแกรมรับค่าและแสดงผล
int mul=1; //กำหนดตัวแปร mul ชนิดตัวเลข มีค่าเท่ากับ1
int check=0;//กำหนดตัวแปร check ชนิดตัวเลข มีค่าเท่ากับ0
int a; //กำหนดตัวแปร a ชนิดตัวเลข
String i; //กำหนดตัวแปร i ชนิดตัวอักษร
String b; //กำหนดตัวแปร b ชนิดตัวอักษร
do //เริ่มการวนซ้ำ
{
System.out.println(" "); //แสดง " "
System.out.print ("Please Enter Year Age : " ); //แสดง"Please Enter Year Age : "
i=stdin.readLine(); //กำหนดตัวแปร i มีค่าเท่ากับค่าที่รับมา
check = Integer.parseInt(i); //ให้ค่า i ที่รับมาเป็นชนิดตัวอักษรเท่ากับค่าcheckชนิดตัวเลข
mul = 2011 - check; //กำหนดให้ mul เท่ากับ 2011 ลบกับ check

System.out.print ("Birth Year: " + mul ); //แสดงค่า"Birth Year: " บวกด้วนค่า mul
System.out.println(" "); //แสดง " "
System.out.print ( "Do you want to Continue. If say yes Press 1 : " );//แสดง"Do you want to Continue. If say yes Press 1 : "
b=stdin.readLine(); //กำหนดตัวแปร b มีค่าเท่ากับค่าที่รับมา
a=Integer.parseInt(b); //ให้ค่า b ที่รับมาเป็นชนิดตัวอักษรเท่ากับค่าaชนิดตัวเลข
}
while ( a == 1); //จบการวนซ้ำ (กำหนดให้aมีค่าเท่ากันกับ 1
}
}

Top