ใช้ javascript ใน Django ได้ยังไงค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ใช้ javascript ใน Django ได้ยังไงค่ะ

Re: ใช้ javascript ใน Django ได้ยังไงค่ะ

by jay_limm » 06/10/2014 11:05 am

การติดตั้ง javascript
การติดตั้ง javascripts เช่นติดตั้งผ่าน pip

Code: Select all

pip install django-javascript-settings
การตั้งค่า
การตั้งค่าในไฟล์ setting.py
เพิ่ม javascript-settings ในส่วนของ INSTALLED_APPS:

Code: Select all

INSTALLED_APPS = (
  ...
  'javascript_settings',
  ...
)
เพิ่ม javascript-settings.finders ในส่วนของ STATICFILES_FINDERS:

Code: Select all

STATICFILES_FINDERS = (
  ...
  'javascript_settings.finders.JavascriptSettingsFinder',
  ...
)
ในส่วนของ template
สามารถใช้ 2 แบบ
แบบที่ 1: Import
เพิ่ม javascript-settings.js ในส่วนของ script imports:

Code: Select all

<script type="text/javascript" src="{{ STATIC_URL }}javascript-settings.js"></script>
แบบที่ 2: Template tag
เพิ่ม javascript-settings tag ในส่วนของเทมเพลตหลัก:

Code: Select all

{% load javascript_settings_tags %}
<script type="text/javascript">{% javascript_settings %}</script>

ตัวอย่างการใช้งาน
Template:

Code: Select all

<script type="text/javascript" src="{{ STATIC_URL }}javascript-settings.js"></script>
ไฟล์ urls.py ทีอยู่ใน app "home":

Code: Select all

def javascript_settings():
  return {
    'page_title': 'Home',
    'page_version': '1.9.20',
    'css': {
      'white': './css/white.css',
      'black': './css/black.css',
      'print': './css/print.css',
    },
    'default_css': 'white',
  }

ผล ในไฟล์ javascript-settings.js:

Code: Select all

var configuration = {'home': {'page_title': 'Home', 'page_version': '1.9.20', 'css': {'white': './css/white.css', 'black': './css/black.css', 'print': './css/print.css'}, 'default_css': 'white'}};
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
django-javascript

ใช้ javascript ใน Django ได้ยังไงค่ะ

by thatsawan » 29/09/2014 12:24 pm

ใช้ javascript ใน Django ได้ยังไงค่ะ

Top