ใน store procedure มี parameter อะไรบ้าง ชนิดใด IN/OUT

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ใน store procedure มี parameter อะไรบ้าง ชนิดใด IN/OUT

ใน store procedure มี parameter อะไรบ้าง ชนิดใด IN/OUT

by jataz2 » 04/08/2016 9:18 am

ใน oracle เราสามารถดูได้ว่า ใน store procedure มี parameter อะไรบ้าง , data type เป็นอะไร, เป็นประเภท IN/OUT

SELECT ARGUMENT_NAME,DATA_TYPE,IN_OUT
FROM USER_ARGUMENTS WHERE OBJECT_NAME = UPPER('SP_USER_SEARCH');

Top