การสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) แบบใช้โค้ด SQL

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) แบบใช้โค้ด SQL

การสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) แบบใช้โค้ด SQL

by natnicha001 » 13/09/2017 2:21 pm

การสร้างตารางในฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล) แบบ ใส่โค้ด

Image

ขั้นตอนการสร้างตารางด้วย โค้ด SQL (เอส คิว แอล) ใน ฐานข้อมูล PostgreSQL (โพสต์เกรสคิวเอล)

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการสร้างตาราง

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ปุ่ม SQL (เอส คิว แอล) เพื่อใส่โค้ด SQL (เอส คิว แอล)

ขั้นตอนที่ 3 เราจะทำการสร้างตาราง ชื่อ member โดยมี
mem_id ประเภท varchar จำนวน 3 ตัวอักษร กำหนดเป็นคีย์หลัก
mem_user ประเภท varchar จำนวน 20 ตัวอักษร โดยกำหนดเป็นค่าห้ามซ้ำ ห้ามว่าง
mem_pass ประเภท varchar จำนวน 20 ตัวอักษร โดยกำหนดเป็นค่าห้ามว่าง
mem_email ประเภท varcha จำนวน 100 ตัวอักษร โดยกำหนดเป็นค่าห้ามซ้ำ ห้ามว่าง

โดยมีโค้ดดังนี้

Code: Select all

create table member(
mem_id varchar (3) primary key,
mem_user varchar (20) unique not null,
mem_pass varchar (20) not null,
mem_email varchar (100) unique not null);

ขั้นตอนที่ 4
จากนั้นกดปุ่ม Query

Top