กำหนดค่าไม่ให้ซ้ำยังไงค่ะ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: กำหนดค่าไม่ให้ซ้ำยังไงค่ะ

Re: กำหนดค่าไม่ให้ซ้ำยังไงค่ะ

by Kanyarat Kanthawong » 24/04/2019 10:04 pm

phpmysql ค่ะ
ถ้าทำในโค้ดต้องเขียนยังไงค่ะ

Re: กำหนดค่าไม่ให้ซ้ำยังไงค่ะ

by mindphp » 24/04/2019 9:34 pm

ใช้ฐานข้อมูลอะไร ครับ
ทำได้สองแบบ
สามารถ ทำได้ใน โค้ด หรือ ทำในฐานข้อมูลก็ได้ครับ

กำหนดค่าไม่ให้ซ้ำยังไงค่ะ

by Kanyarat Kanthawong » 24/04/2019 3:27 pm

$id_special_event =md5(microtime().rand()); // หาวิธีกำหนดค่าเอาคนเดียวเน้อ
echo $sql = "INSERT INTO special_event (id_special_event,createdby, created, from_date, to_date, eventtype, place_name) VALUES (".$id_special_event.",'".$_SESSION['member']['id_member']."','".$_POST['created']."', '".$_POST['from_date']."', '".$_POST['to_date']."', '".$_POST['eventtype']."', '".$_POST['place_name']."')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "input";
}else{
echo "Error:" .$sql. "<br>" .$conn->error;
}

$conn->close();

ถ้าเขียนโค้ดแบบนี้

Top