ปรับเวลาใน Mysql เพิ่ม จำนวนวันใน mysql ตามต้องการ ด้วย DATE_ADD

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปรับเวลาใน Mysql เพิ่ม จำนวนวันใน mysql ตามต้องการ ด้วย DATE_ADD

ปรับเวลาใน Mysql เพิ่ม จำนวนวันใน mysql ตามต้องการ ด้วย DATE_ADD

by mindphp » 01/07/2011 12:04 am

ปรับเวลาใน Mysql เพิ่ม จำนวนวันใน mysql ตามต้องการ ด้วย DATE_ADD

Code: Select all

UPDATE `tb` SET  DOCDATE = DATE_ADD(DOCDATE,INTERVAL 30 DAY);

Top