เขียน sql order by 2 ชุด

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เขียน sql order by 2 ชุด

Re: เขียน sql order by 2 ชุด

by offing » 03/12/2014 4:40 pm

order_by เขียนเป็น array ไม่ได้เขียนแบบ string แทน

เขียน sql order by 2 ชุด

by offing » 02/12/2014 6:53 pm

เขียน sql order by 2 ชุดเป็น array แล้ว buill ออกมามันไม่กระจายให้ขอคำแนะนำหน่อยคับ

Code: Select all

   $sql_ary = array(
	'SELECT'	=> 't.topic_id',
	'FROM'		=> array(
		TOPICS_TABLE => 't',
	),
	'WHERE'		=> "$sql_where
		AND t.topic_type IN (" . POST_NORMAL . ', ' . POST_STICKY . ")
		$sql_approved
		$sql_limit_time",
	'ORDER_BY'	=> array('t.topic_type ' . ((!$store_reverse) ? 'DESC' : 'ASC') ,'t.topic_id ' . 'DESC' ,) 
);
$sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
print_r($sql);
output
SELECT t.topic_id FROM (phpbb_topics t) WHERE t.forum_id = 2 AND t.topic_type IN (0, 1) AND 1 = 1 ORDER BY Array

Top