ทำไม ถึงใช้ MySQLi แทน MySQL

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำไม ถึงใช้ MySQLi แทน MySQL

ทำไม ถึงใช้ MySQLi แทน MySQL

by bellzeed » 04/07/2017 5:38 pm

การเลือกใช้ MySQLi ไม่มีผลต่อการ Query ของโปรแกรมเมอร์ หรือว่าการเข้าไปใน PhpMyAdmin แต่อย่างใด แต่ที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องของ Security ที่เพิ่มขึ้นของ MySQLi ส่วนที่โดดเด่นขึ้นมาจากเดิมของ MySQLi ก็คือในเรื่องของการเรียกใช้คำสั่งในรูปแบบของ OOP

คุณสมบัติของ MySQLi
- เป็นแบบ object-oriented
- สนับสนุนคำสั่ง prepared (ป้องกัน SQL Injection)
- สนับสนุนหลายคำสั่งพร้อมกัน (multiple statements)
- สนับสนุนคำสั่ง transactions
- เพิ่มเติมการสนับสนุน debugging
- เพิ่มเติมการสนับสนุนบน Server ต่าง ๆ

ตัวอย่างคำสั่งของ MySQL

Code: Select all

mysql_connect(“localhost”, “root”, “”);
mysql_select_db(“db_name”);
mysql_query(“SET character_set_results=utf8”);
$sql=”SELECT name FROM member ORDER BY name”;
$query=mysql_query($sql) or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_array($query);
echo $row[“name”];
mysql_close();
ตัวอย่างคำสั่งของ MySQLi

Code: Select all

$mysqli = new mysqli(“localhost”,”root”,””,”db_name”);
$mysqli->set_charset(“utf8”);
$sql = “SELECT * FROM member
$query = $mysqli->query($sql);
$row = $query->fetch_array();
$query->close();
echo $row[“name”];
$mysqli->close();

Top