phpBB เครื่องมือผู้ดูแลบอร์ด ทำความรู้จักกับการแบนชื่อผู้ใช้

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: phpBB เครื่องมือผู้ดูแลบอร์ด ทำความรู้จักกับการแบนชื่อผู้ใช้

phpBB เครื่องมือผู้ดูแลบอร์ด ทำความรู้จักกับการแบนชื่อผู้ใช้

by จันนุสรณ์ ดีแก่ » 11/02/2019 11:45 am

phpBB เครื่องมือผู้ดูแลบอร์ด ทำความรู้จักกับการแบนชื่อผู้ใช้

... พีเอชพีบีบี (phpBB ย่อจาก php Bulletin Board) เป็นโปรแกรมระบบกระดานสนทนาบนอินเทอร์เน็ตแบบโอเพนซอร์ส ทำงานด้วยภาษาพีเอชพี ในตัวอย่างนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ การตั้งค่าในส่วนของการแบน แต่ก่อนจะทำการตั้งค่านั้น ไปรู้จักกับการแบนกันก่อน การแบนคืออะไร

... การแบน คือ แบนผู้ใช้งานไม่ให้ใช้งานบนเว็บบอร์ด ทั้งนี้แล้วผู้ดูแลระบบสามารถทำได้ และเลือกระยะในการแบนสมาชิก ได้ตั้งแต่ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 1 วัน 7 วัน 2 สัปดาห์ หรือแม้กระทั้ง ถาวร ก็มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การแบนของผู้ดูแลระบบ สำหรับท่านใดที่แบนชื่อผูั้ใช้แล้วและต้องการยกเลิก สามารถศึกษาได้จาก phpBB เครื่องมือผู้ดูแลบอร์ด ทำความรู้จักกับการยกเลิกการแบนชื่อผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ

การตั้งค่าในส่วนของการแบน

1. ทำการเข้าสู่ระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นเลือกดังภาพ
Screenshot_2019-02-11 (3) yourdomain com - Moderator Control Panel - แบนหนึ่งผู้ใช้หรือมากกว่า(1).png
Screenshot_2019-02-11 (3) yourdomain com - Moderator Control Panel - แบนหนึ่งผู้ใช้หรือมากกว่า(1).png (136.56 KiB) Viewed 1172 times
คำอธิบาย
หมายเลข 1 เลือกที่ MCP
หมายเลข 2 เลือก การแบน
หมายเลข 3 เลือก แบนชื่อผู้ใช้
หมายเลข 4 จากนั้นทำการเลือกชื่อผู้ใช้ที่คุณจะแบน
หมายเลข 5 จากนั้นเลือกโพส

2. เมื่อเลือกโพสจะได้ดังภาพ จากนั้นเลือกใช่
Screenshot_2019-02-11 (3) yourdomain com - Moderator Control Panel - ยืนยัน.png
Screenshot_2019-02-11 (3) yourdomain com - Moderator Control Panel - ยืนยัน.png (61.13 KiB) Viewed 1172 times
ผลลัพธ์ก่อนทำการแบน
Screenshot_2019-02-11 (3) yourdomain com - Moderator Control Panel - แบนหนึ่งผู้ใช้หรือมากกว่า.png
Screenshot_2019-02-11 (3) yourdomain com - Moderator Control Panel - แบนหนึ่งผู้ใช้หรือมากกว่า.png (115.29 KiB) Viewed 1172 times
ผลลัพธ์เมื่อทำการแบน
Screenshot_2019-02-11 (3) yourdomain com - Moderator Control Panel - แบนหนึ่งผู้ใช้หรือมากกว่า(2).png
Screenshot_2019-02-11 (3) yourdomain com - Moderator Control Panel - แบนหนึ่งผู้ใช้หรือมากกว่า(2).png (125.6 KiB) Viewed 1172 times
ตัวอย่างผู้ใช้งานที่ถูกเเบน และเมื่อทำการเข้าระบบ
Screenshot_2019-02-11 yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - ข้อมูลทั่วไป.png
Screenshot_2019-02-11 yourdomain com - ตั้งค่าส่วนตัวสมาชิก - ข้อมูลทั่วไป.png (70.63 KiB) Viewed 1172 times
ประโยชน์ เพื่อรู้วิธีการเเบนสมาชิกบนเว็บบอร์ด

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ :phpBB
- บทความเพิ่มเติม phpBB
- บทเรียน วีดีโอ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ phpBB
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ phpBB
- ถามตอบเกี่ยวกับ phpBB
รวมแหล่งดาวโหลด phpBB

Top