ตัวอย่างการใช้ autocomplete jQuery

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ตัวอย่างการใช้ autocomplete jQuery

Re: ตัวอย่างการใช้ autocomplete jQuery

by Emokisix » 29/07/2015 2:11 pm

เดี๋ยววันนี้เราจะไปลองใช้

Re: ตัวอย่างการใช้ autocomplete jQuery

by maylodyman » 10/02/2015 6:15 pm

ดีมากเลยนะครับ เป็นประโยชน์มากๆๆๆเลยอ่าค้าบบ

ตัวอย่างการใช้ autocomplete jQuery

by offing » 22/09/2014 6:02 pm

autocomplete jQuery คือ การแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือจากฐานข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลในฐานข้อมูลตามที่คนดูกรอก ให้กับ textbox
ตัวอย่าง autocomplete จากข้อมูลชุดนึงที่เราสร้างขึ้นมา
1.ประกาศข้อมูลในตัวแปรarray
2.ให้ใช้autocomplete กับid="tags"
3.กำหนดที่หาของข้อมูล
4.เอาค่าจากtext fieldมาเก็บในตัวแปร valInput
-minLength: 0, คือ กำหนดความยาวตัวอักษรเพื่อแสดงautocomplete
-open:function(){ คือ เปิดฟังชั่น
-$(".ui-menu-item a").each(function(){ คือ ใช้คลาสui-menu-item a และวนลูปข้อมูลในฟังชั่นก์
-var matcher = new RegExp("("+valInput+")", "ig" ); //เชคค่าที่กรอกจากtextfield กับ จากข้อมูลที่ดึงมาเปรียบเทียบ
-var s=$(this).text(); //เชคค่าที่กรอกจากtextfield กับ จากข้อมูลที่ดึงมาเปรียบเทียบ
-var newText=s.replace(matcher, "<b>$1</b>"); แทนที่อักษรที่ใช้ค้นหาด้วย ตัวหนา
-$(this).html(newText);
5.ถ้าค่าไม่ว่างให้ทำคำสั่งในเงื่อนไข
6.สร้างปุ่มขึ้นมา
-.attr( "tabIndex", -1 ) คือ สร้างtabindex เส้นทางคีบอร์ด
-.attr( "title", "Show All Items" ) คือ เวลานำเมาส์ไว้ตำแหน่งปุ่ม จะแสดงข้อความShow All Items
-.addClass("myselect") คือ ประกาศชื่อclass
.insertAfter("#tags") คือ ให้แท๊กไว้หลังtextfield id="tags"
7.เป็นขั้นตอนการปิดautocomplete

Code: Select all

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>jquery ui autocomplete</title>
<style type="text/css">
body {
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
</style>

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="autocomplete.css" />
<style>

</style>
</head>

<body>  <label for="tags">Tags: </label>
  <input id="tags" />

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script class="jsbin" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.5/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
	$(function () {
		
                var test = ["test","55555","ant","bee","cat","rat","elephant","lion","tiger","cow"]; //1
		
		$( "#tags" ).autocomplete({ //2
			minLength: 0, 
			source: test, //3
			open:function(){ 
				var valInput=$(this).val();//4
				if(valInput!=""){ //5
					$(".ui-menu-item a").each(function(){ 
						var matcher = new RegExp("("+valInput+")", "ig" ); 
						var s=$(this).text();
						var newText=s.replace(matcher, "<b>$1</b>");	
						$(this).html(newText); 
					});	
				}
			}
		});

		
		$( "<button>&nbsp;</button>" )//6
			.attr( "tabIndex", -1 ) 
			.attr( "title", "Show All Items" ) 
			.addClass("myselect") 
			.insertAfter("#tags") 
			.button({ 
				icons: {
					primary: "ui-icon-triangle-1-s"
				},
				text: false 
			})
			.removeClass( "ui-corner-all" )
			.addClass( "ui-corner-right ui-button-icon" )
			.click(function() { 
				
				if ($( "#tags" ).autocomplete( "widget" ).is( ":visible" )//7 ) {
					$( "#tags" ).autocomplete( "close" ); 
					return;
				}
				
				$( "#tags" ).autocomplete( "search", "" );
				$( "#tags" ).focus(); 
			});


	});
</script>
</body>
</html>
output
output.jpg
output.jpg (11.43 KiB) Viewed 1528 times

Top