รับ โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รับ โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค

Re: รับ โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค

by plomplam.2 » 21/03/2009 10:41 am

รับงานโปรแกรมมิ่งครับ ติดต่อที่ plomplam.ติดต่อทาง pm ทุกวันทำการครับ

Re: รับ โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค

by ob1 » 21/03/2009 3:37 am

โอ๋ รู้หมดนี่ คงไม่มาเป็นลูกจ้างแล้วมั่งครับ

รับ โปรแกรมเมอร์,ช่างเทคนิค

by bankpun » 19/03/2009 4:07 pm

ตำแหน่งงาน โปรแกรมเมอร์
ลักษณะงาน
พัฒนางานตาม Requirement
ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
1.VB6
2.VB Net2005
3.ASP Net
4.PHP
5.Crystal Report
6.MS SQL 2000,2005
7.MS Access
8.MySQL
9.Hardware Interface
......................................................
ตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค
ลักษณะงาน
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบลานจอดรถยนต์
ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางเทคนิคให้แก่ลูกค้า
1.มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า
2.มีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์
3.ทำงานนอกสถานที่ได้ และสามารถเดินทางตจว.ได้
4.มีความสารถทางการเขียนโปรแกรม ติดต่อหรือควบคุมอุปกรณ์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีประสบการณ์ติดตั้งอุปกรณ์ แขนกั้นอัตโนมัติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
..........................................................
บริษัท ดีดี โปรเฟสชั่นนัล จำกัด
916 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 769-8085 โทรสาร : (02) 733-9554 มือถือ 081-457-0013
\\\\\\\\\\
เป็นบริษัทผลิตและสร้างสรรค์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์
โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
เพื่อให้ซอฟท์แวร์ที่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
รวมถึงสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์ทางธุรกิจอันได้แก่ ระบบบัญชี
และระบบบริหารจุดขาย ( POS )
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสามารถเฉพาะ
สำหรับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องการการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงานด้านนั้นๆ

บริษัทฯ มีความชำนาญในการให้คำปรึกษา วางระบบงาน บริหารการขายและบัญชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ลูกค้าหลากหลายสายงาน

บริษัทฯ มีทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นของบริษัทเอง
สามารถรับงานทั้งทางด้านการปรับปรุงแก้ไข (Customized Program)
รวมถึง สร้างสรรค์งานโครงการใหม่ได้ (Project)

Top