รับสมัคร Programmer ฝีมือดี ด่วน!!

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รับสมัคร Programmer ฝีมือดี ด่วน!!

รับสมัคร Programmer ฝีมือดี ด่วน!!

by hr_ibuy » 18/04/2011 11:25 am

ตำแหน่ง Seniar Programmer

1.เขียนภาษา sql และ ออกแบบ ระบบ ฐานข้อมูล ได้ชำนาญ
2.มีความรู้เรื่อง codeingiter framework , smarty framework , joomla ได้
3.สามารถเขียน flash actionscript ได้
4.สามารถเขียน jquery,Ajax ได้
5.สามารถเขียน regular explantion ได้
6.สามารถแก้ ไขหรือเลือกใช้ plugin ของ Word press ได้*****
7.มีความรู้เรื่อง FBML และ API ของ facebook ได้
8.มีความรู้เรื่อง CURL ในการติดต่อกับ server
9.มีความรู้เรื่อง Html,Css
10.สามารถใช้ Toolได้เช่น subversion,nusphere,navicat,Dreamweaver
11.สามารถใช้ crontab ได้
12.มีความรู้เรื่อง oop
13.ภาษาที่เขียนได้ PHP,ASP,JSP,JAVA โดยเน้น PHP เป็นหลัก
14.สามารถทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้
15.สามารถเรียนรู้งานได้ไว
16.ประสบการ์ณทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี หากแนบประวัติผลงานมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ




ตำแหน่ง Juniar Programmer

1.เขียนภาษา sql และ ออกแบบ ระบบ ฐานข้อมูล ได้ชำนาญ
2.สามารถเขียน flash actionscript ได้
3.สามารถเขียน jquery,Ajax ได้
4.สามารถเขียน regular explantion ได้
5.สามารถเขียนภาษา PHP,ASP,JSP,JAVA โดยเน้น PHP เป็นหลัก
6.สามารถแก้ ไขหรือเลือกใช้ plugin ของ Word press ได้*****
7.มีความรู้เรื่อง Html,Css
8.สามารถใช้ Toolได้เช่น subversion,nusphere,navicat,Dreamweaver
9.มีความรู้เรื่อง oop
10.สามารถทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้
11.สามารถเรียนรู้งานได้ไว
12.ประสบการ์ณทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี หากแนบประวัติผลงานมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ



ตำแหน่ง Programmer

1.เขียนภาษา sql และ ออกแบบ ระบบ ฐานข้อมูล พอได้
2.สามารถเขียนภาษา PHP,ASP,JSP,JAVA โดยเน้น PHP เป็นหลัก
3.สามารถเขียน jquery,Ajax ได้
4.สามารถแก้ ไขหรือเลือกใช้ plugin ของ Word press ได้*****ด้
5.มีความรู้เรื่อง Html,Css
6.สามารถใช้ Toolได้เช่น subversion,nusphere,navicat,Dreamweaver
7.มีความรู้เรื่อง fuction medthod ในการทำงาน
8.สามารถทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้
9.สามารถเรียนรู้งานได้ไว
10.ประสบการ์ณทำงาน 1 ปี หากแนบประวัติผลงานมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
การสมัครงาน จะต้องทำการส่ง Portfolio หรือตัวอย่างเว็บไซต์ที่เคยทำ
pm

Top