จะต้องทำยังไงถึงจะสมบรูณ์

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: จะต้องทำยังไงถึงจะสมบรูณ์

Re: จะต้องทำยังไงถึงจะสมบรูณ์

by Guest » 23/07/2020 8:30 pm

mindphp wrote: 23/07/2020 11:45 am ปัญหา อยู่ตรงไหนครับ
cap ภาพปัญหา มาดูหน่อยครับ
ต้องการให้ภาพที่แสดงปรับ opacity ตามแถบที่สร้างมาครับ แนะต้อนนี้ทั้ง 2 ฟังชั่น ยังไม่ได้ทำงานรวมกันครับ

Re: จะต้องทำยังไงถึงจะสมบรูณ์

by mindphp » 23/07/2020 11:45 am

ปัญหา อยู่ตรงไหนครับ
cap ภาพปัญหา มาดูหน่อยครับ

จะต้องทำยังไงถึงจะสมบรูณ์

by adminsupport » 22/07/2020 9:14 pm

*******How to make Somboon perfect?
Can I have the picture adjust as I want?***`****
I use the code from Google maps website documentation, but since I am new to coding I am not sure how to do this.

<!DOCTYPE html>`enter code here`
<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
<script type='text/javascript'>
var map, historicalOverlay;
Var updateTileLayer;
function initMap() {
map = new google.maps.Map(document.getElementById('myMap'), {
center: new google.maps.LatLng(40.740, -74.18),
zoom: 12
});
var imageBounds = {
north: 40.773941,
south: 40.712216,
east: -74.12544,
west: -74.22655
};`enter code here`
historicalOverlay = new google.maps.GroundOverlay(
'https://www.lib.utexas.edu/maps/histori ... j_1922.jpg',
imageBounds);
overlay.setMap(map);
historicalOverlay.setMap(map);
}
function setOpacity() {
var opacityStr = document.getElementById('opacity').value;
var opacity = parseFloat(opacityStr);
overlay.setOpacity(opacity);
}
</script>
<!-- Google Maps Script Reference -->
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js ... itMap&key=[Your Google Maps Key]" async defer></script>
</head>
<body>
<td>Opacity</td>`enter code here`
<td>
<form oninput="opacity.value=Opacity.value">
<input type="range" id="Opacity" value="1" min="0" max="1" step="0.1" oninput="updateTileLayer()" onchange="updateTileLayer()" />
<output name="opacity" for="Opacity">1</output>
</form>
</td>`enter code here`
<div id="myMap" style="position:relative;width:600px;height:400px;"></div>
</body>
</html>

Top