อัพเกรด บอร์ด phpBB3.0 เป็น 3.1 เจอปัญห Updating database to latest stable relea

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: อัพเกรด บอร์ด phpBB3.0 เป็น 3.1 เจอปัญห Updating database to latest stable relea

Re: อัพเกรด บอร์ด phpBB3.0 เป็น 3.1 เจอปัญห Updating database to latest stable relea

by mindphp » 18/04/2015 3:59 pm

ทางแก้ให้ เข้าไป chmod
folder store เป็น 777
ด้วย โปรแกรม FTP
แล้วกลับมาเปิดไฟล์ install/database_update.php
อีกครั้ง เท่านี้ก็ จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอัพเกรดบอร์ด ได้ตามปกติ

อัพเกรด บอร์ด phpBB3.0 เป็น 3.1 เจอปัญห Updating database to latest stable relea

by mindphp » 18/04/2015 3:45 pm

เมือเข้าหน้า install/database_update.php
แล้วตัวอัพเกรดก็หยุดการทำงาน
หน้าจอ แสดงข้อความ
Updating database to latest stable release

Database type :: mysqli
Previous version :: 3.0.12

Top