วิธีต่อ Nodemcu Esp8266 กับ Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีต่อ Nodemcu Esp8266 กับ Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11

วิธีต่อ Nodemcu Esp8266 กับ Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11

by chaiyasitpraphut » 12/11/2019 2:23 pm

วิธีต่อ Nodemcu Esp8266 กับ Sensor ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11
dht11esp8266.png
dht11esp8266.png (67.99 KiB) Viewed 606 times
สายสีดำ ต่อกับ ขา GND
สายสีแดง ต่อกับ ขา Vin
สายสีฟ้า ต่อกับ D4

ก่อนทำการเขียนโปรแกรม จำเป็นต้องโหลด library ของ DHTSensor มาติดตั้งก่อน
จากนั้นทำการอัพโหลดโปรแกรมลงใน NodeMcu

Code: Select all

#include "DHT.h"
#define DHTPIN D4 
#define DHTTYPE DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("DHT11..");

dht.begin();
}

void loop() {
delay(2000);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();

// ถ้าอ่านค่าไม่สำเร็จเช็คให้เริ่มอ่านใหม่
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor");
return;
}

Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);

}

Top