แนะนำการใช้ เซ็นเซอร์วัดแสง ร่วมกับ Arduino

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แนะนำการใช้ เซ็นเซอร์วัดแสง ร่วมกับ Arduino

แนะนำการใช้ เซ็นเซอร์วัดแสง ร่วมกับ Arduino

by puopun.p » 16/07/2016 6:35 pm

ในบทความนี้จะแนะนำการใช้เซ็นเซอร์วัดแสง(LDR Photoresistor Sensor Module) เพื่อใช้อ่านค่าจากแสงที่ได้ ถ้าหากยังไม่รู้จักเซ็นเซอร์วัดแสงสามารถอ่านได้ ที่นี่
โดยทำการเขียนโปรแกรมผ่าน arduino ide
ตัวอย่างการต่อ
LDR1-1-620x436.png
LDR1-1-620x436.png (181.83 KiB) Viewed 1419 times
หมายเหตุ ตัวต้านทานที่เหมาะสมคือ ขนาด 10k

โค้ดของโปรแกรม

Code: Select all

int pin = A0; //กำหนดพินที่ต่อ
int val = 0; //กำหนดค่าตั้งต้นของผลลัพธ์

void setup(){
 Serial.begin(9600); //กำหนดความเร็วของซีเรียล
}

void loop(){   //ลูป
  val = analogRead(pin); //ใช้ฟังก์ชั่นอ่านค่าอนาล็อกตามพินที่กำหนดไว้
  Serial.println(val); //ส่งค่าผ่านทางซีเรียลโดยใช้คำสั่ง println
  delay(300);  //ตั้งค่าดีเลย์ไว้ที่ 0.3sec
}
ผลลัพธ์
photor.png
photor.png (84.35 KiB) Viewed 1419 times
หมายเหตุ ค่าที่มาก คือค่าที่มีแสงน้อย

ข้อควรระวัง ควรใช้ตัวต้านทานใหม่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ตัวเซ็นเซอร์เสื่อมสภาพ หรือ เสียหายได้

Top