โค้ดตัวอย่างการใช้ updateCounters ของ AR

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: โค้ดตัวอย่างการใช้ updateCounters ของ AR

โค้ดตัวอย่างการใช้ updateCounters ของ AR

by mindphp » 10/11/2011 5:46 am

Code: Select all

RpRequest::model()->updateCounters(array('num_n'=>'1'), 'id=:id',array(':id'=>10)); 
เมื่อ num_n คือ field ตัวเลข

Top