เปลี่ยน function ตระกูล ereg เป็น preg eregi ใช้ preg_match เช่น E-mail

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: เปลี่ยน function ตระกูล ereg เป็น preg eregi ใช้ preg_match เช่น E-mail

Re: เปลี่ยน function ตระกูล ereg เป็น preg eregi ใช้ preg_match เช่น E-mail

by mindphp » 13/06/2012 12:45 pm

หา url จาก embed

Code: Select all

preg_match('/<embed.+?src="(.+?)".+?<\/embed>/',$result); 

เปลี่ยน function ตระกูล ereg เป็น preg eregi ใช้ preg_match เช่น E-mail

by mindphp » 17/04/2012 2:55 pm

เปลี่ยน function ตระกูล ereg เป็น preg eregi ใช้ preg_match แทน

ตัวอย่าง

Code: Select all

$check_email = eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email); 
เปลี่ยนมาใช้ preg_match

Code: Select all

$check_email = preg_match("/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$/i", $email); 

Top