วิธีอ่าน ค่า และ เชตค่า input field ใน form ด้วย Jquery

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีอ่าน ค่า และ เชตค่า input field ใน form ด้วย Jquery

วิธีอ่าน ค่า และ เชตค่า input field ใน form ด้วย Jquery

by mindphp » 29/08/2009 11:48 pm

วิธีอ่าน ค่า และ เชตค่า input field ใน form ด้วย Jquery
jQuery ใช้ val() ในการจัดการกับ มันเช่น ถ้าเรามี html

Code: Select all

<input name="foo" id="foo" type="text">

<select name="foo" id="bar">
    <option value="1">one</option>
    <option value="2">two</option>
    <option value="3">three</option>
</select>
การอ่านค่าจาก "foo" and "bar" ใช้

Code: Select all

$('#foo').val() ;
$('#bar').val();
หรือ ใช้ name ของ input ก็ได้

Code: Select all

 $('[name=foo]').val() ;
$('[name=bar]').val() ;

ถ้าเป็น radio buttons

Code: Select all

<input type="radio" name="baz" value="x">
<input type="radio" name="baz" value="y">
<input type="radio" name="baz" value="z">

Code: Select all

$('input[name=baz]:checked').val()


การ เช็ตค่า

Code: Select all

$('#foo').val('this is some example text');
$('#bar').val('3');
OR
$('[name=foo]').val('this is some example text');
$('[name=bar]').val('3');
สำหรับ radio
$('input[name="baz"]')[0].checked = true;

Top