แตกไฟล์ zip, tar, gz, tgz หรือ .tar.gz ผ่าน SSH

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แตกไฟล์ zip, tar, gz, tgz หรือ .tar.gz ผ่าน SSH

Re: แตกไฟล์ zip, tar, gz, tgz หรือ .tar.gz ผ่าน SSH

by mindphp » 19/07/2019 1:18 pm

ถ้า zip มาเป็น

Code: Select all

testzip-mindphp.tar.gz
แตกด้วยคำสั่ง

Code: Select all

tar -xvzf testzip-mindphp.tar.gz

Re: แตกไฟล์ zip, tar, gz, tgz หรือ .tar.gz ผ่าน SSH

by mindphp » 15/10/2018 2:05 am

คำสั่ง รวมไฟล์ โฟล์เดอร์ เป็นไฟล์ .tar สร้างไฟล์ .tar

Code: Select all

tar -cvf mindphp-18-10-15.tar /home/mindphp/

แตกไฟล์ zip, tar, gz, tgz หรือ .tar.gz ผ่าน SSH

by mindphp » 09/01/2010 2:53 am

แตกไฟล์ zip, tar, gz, tgz, .tar.gz ผ่าน SSH

เข้าไปใน path ย่อยที่ต้องการ
cd /big/dom/xdomain/www/directory/ {enter}
เปลี่ยน Path เป็นที่เก็บไฟล์ของเราเอง หรือถ้าไม่เปลี่ยนก็สามารถใช้คำสั่ง ระบุแบบ Full Path ได้

ถ้าไฟล์นามสกุล .zip (for example, file.zip), type:

Code: Select all

unzip file.zip
ถ้าไฟล์นามสกุล .tar (e.g., file.tar), ใช้คำสั่ง:

Code: Select all

tar -xvf file.tar
ถ้าไฟล์นามสกุล .gz (for example, file.gz), type:

Code: Select all

gzip -d file.gz
ถ้าไฟล์นามสกุล .tar.gz (e.g. file.tar.gz), type:

Code: Select all

gzip -d file.tar.gz
แล้วแจก ไฟล์อีกรอบ

Code: Select all

tar -xvf file.tar
ถ้าไฟล์นามสกุล .tgz (e.g. file.tgz), type:

Code: Select all

tar -xvzf file.tgz 
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หมวดนี้ โลกของ Linux
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... sting.html

Top