การใช้งาน vi Text editor บน Unix FreeBSD

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การใช้งาน vi Text editor บน Unix FreeBSD

การใช้งาน vi Text editor บน Unix FreeBSD

by 4404 » 21/09/2009 12:13 am

การใช้งาน vi


เริ่มต้นใช้งาน
ให้เราพิมพ์ดังนี้ครับ vi ในกรณีเปิดไฟล์ใหม่ แต่ถ้ามีไฟล์เดิมอยู่แล้วก็ให้พิมพ์ vi filename (filename คือชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะเปิด)

การใช้งาน
เมื่อเราเปิดโปรแกรม vi ขึ้นมาแล้วอยากพิมพ์ข้อความ เราก็สามารถทำได้ดังนี้ครับ ให้กดปุ่ม I เพื่อทำให้ vi อยู่ในสถานะ Insert Mode ก่อน จากนั้นก็ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยครับ และเพื่อทำให้การพิมพ์ข้อความราบรื่น ผมมีตารางการใช้งานของคำสั่งใน vi มาให้ดูครับ

กดปุ่ม ความหมาย
i, I พิมพ์ข้อความ ณ ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่
A พิมพ์ข้อความต่ออักษรสุดท้ายของบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่
a พิมพ์ข้อความต่อยังตำแหน่งของเคอร์เซอร์
ปุ่ม insert เปลี่ยนสถานะ พิมพ์ทับ/พิมพ์แทรก
dd ลบข้อความ 1 บรรทัด ที่เคอร์เซอร์อยู่
dw ลบคำหนึ่งคำที่เคอร์เซอร์อยู่
x ลบตัวอักษรที่เคอร์เซอร์อยู่
D ลบตัวอักษรที่เคอร์เซอร์อยู่จนสุดบรรทัด
O เลื่อนบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่ลง 1 บรรทัด และอยู่ในสถานะ insert
o เลื่อนบรรทัดล่างที่เคอร์เซอร์อยู่ลง 1 บรรทัด และอยู่ในสถานะ insert
l เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา
h เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย
k เลื่อนอักษรขึ้นบน
j เลื่อนอักษรลงล่าง
^, home เลื่อนเคอร์เซอร์ไปต้นบรรทัด
$, end เลื่อนเคอร์เซอร์ไปท้ายบรรทัด
w เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรแรกของตัวถัดไป
b เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรแรกของคำปัจจุบัน
e เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรสุดท้ายของคำ
Ctrl+d เลื่อนจอภาพลงครั้งละครึ่งจอภาพ
Ctrl+u เลื่อนจอภาพขึ้นครั้งละจอภาพ
u ยกเลิกการทำงานคำสั่งที่ผ่านมา หรือ undo นั้นเอง
/text ค้นหาข้อความคำว่า text จากบนลงล่าง
?text ค้นหาข้อความคำว่า text จากล่างขึ้นบน
:w ทำการ Save ไฟล์ปัจจุบันที่เปิดใช้งาน
:wq Save ไฟล์งานแล้วออกจากโปรแกรม
:wq fn Save ไฟล์งานโดยตั้งชื่อว่า fn แล้วออกจากโปรแกรม
:q! ออกจากโปรแกรมโดยไม่ทำการบันทึกไฟล์งาน


การใช้งานโปรแกรม VI เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจสถานะ ของโปรแกรมว่าเราทำงานอยู่ในสถานะไหน ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสังเกตที่มุมล่างซ้ายให้ดีว่าเราอยู่ใน insert mode หรือ command mode และวิธีการสลับการใช้งานของ mode ทั้งสองเราสามารถกดปุ่ม Esc เพื่อทำการสลับ Mode ได้เลย

ที่มา: http://www.linuxthai.org

Top