วิธีสร้าง ssh key บน freebsd , Ubuntu, Linux

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีสร้าง ssh key บน freebsd , Ubuntu, Linux

Re: วิธีสร้าง ssh key บน freebsd , Ubuntu, Linux

by mindphp » 20/01/2019 6:14 pm

สร้างและใช้งาน ssh key บน cpanel ดูได้ที่นี่
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8 ... panel.html

วิธีสร้าง ssh key บน freebsd , Ubuntu, Linux

by mindphp » 04/03/2018 2:55 am

วิธีสร้าง ssh key บน freebsd , Ubuntu, Linux
1. สร้าง Private , Public Key

Code: Select all

ssh-keygen -t rsa
Enter ผ่าน 3 ครั้ง
ตัวอย่างผล
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/demo/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/demo/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/demo/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
4a:dd:0a:c6:35:4e:3f:ed:27:38:8c:74:44:4d:93:67 demo@a
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
| .oo. |
| . o.E |
| + . o |
| . = = . |
| = S = . |
| o + = + |
| . o + o . |
| . o |
| |
+-----------------+
*** สามารถตั้งหรือไฟล์ หรือไม่ก็ได้
จะได้ไฟล์
[name]
[name].pub
เพื่อนำไปใช้งานในข้อ 2 ต่อไป

2. Copy ไฟล์ ไปไว้ Host ที่เราต้องการ เข้าโดยไม่ต้องกรอก รหัสผ่าน

Code: Select all

ssh-copy-id demo@192.168.100.99
กรอก รหัสผ่าน เพื่อยืนยันตัวตน

*** ถ้า port ของ Server ไม่ใช่ 22 ใส่ เพิ่มพารามิเตอ -p ตามด้วย หมายเลข Port เช่น

Code: Select all

ssh-copy-id demo@192.168.100.99 -p 2222
ต่อไปเมื่อ เราจะ login จากเครื่อง linux เครื่องแรก ไป เครื่องที่ สอง ก็ไม่จำเป็นต้อง กรอก password แล้ว
สามารถใช้งานได้กับการ backup ตั้ง cron เพื่อ backup ข้าม Server

Top