วิธีเปลี่ยน E-Mail Sender ตอนสร้าง แพคเกจใน Directadmin

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: วิธีเปลี่ยน E-Mail Sender ตอนสร้าง แพคเกจใน Directadmin

วิธีเปลี่ยน E-Mail Sender ตอนสร้าง แพคเกจใน Directadmin

by mindphp » 01/11/2019 6:15 pm

วิธีเปลี่ยน E-Mail Sender ตอนสร้าง แพคเกจใน Directadmin(DA)
ปกติ เวลาเราสร้าง แพคเกจใหม่ให้กับลูกค้า หรือใช้งานเองใน DA จะมี User ส่งข้อมูล ไปให้กับ ผู้ใช้โดยมีรายละเอียดต่างๆตามนี้ ด้านล่างกระทู้นี้
โดยชื่อผู้ส่งเป็นรายละเอียดของ RESELLER แต่ละคน ว่าใครเป็นคนสร้าง แพคเกจใหม่ให้กับใคร
ซึ่งเมื่อผู้ใช้ ได้รับ E-mail จะได้ตามภาพ (Default มาจากตอนิดตั้ง DA) บางครั้งถ้าเราอยากจะให้ User เห็นเป็น E-mail ตอบกลับเป็นเมลอื่น เราสามารถกำหนดได้ตามนี้
Directadmin-sender-email.png
Directadmin-sender-email.png (15.13 KiB) Viewed 487 times
วิธีเปลี่ยน E-Mail Sender
1.เข้าระบบใน ฐานนะ Root
2. แก้ไขไฟล์

Code: Select all

nano /usr/local/directadmin/data/users/RESELLER/user.conf

แก้ชื่อ RESELLER เป็น ชื่อ Reseller
แก้ข้อความ เป็นเมลที่ต้องการ

Code: Select all

email=admin@your-domain.com
ตัวอย่าง Template E-Mail ที่จะส่งให้ลูกค้าจาก DA
Dear Customer,

Thank you for choosing our service to meet your web hosting needs.

Your account has been created with the following details:

Username: |username|
Password: |password|
Domain: |domain|

To log in immediately, follow this link, using your username and password:

http://|ip|:|PORT|

Once your domain resolves, you will be able to follow this link:

http://www.|domain|:|PORT|

Bandwidth: |bandwidth| Megabytes
Disk Space: |quota| Megabytes

Virtual Domains: |vdomains|
Subdomains: |nsubdomains|

POP Email Accounts: |nemails|
Email Forwarders: |nemailf|
Email Autoresponders: |nemailr|
Email Mailing Lists: |nemailml|
POP Server: mail.|domain|
SMTP Server: mail.|domain|
Login: |username|
Password: |password|

FTP accounts: |ftp|
Anonymous FTP: |aftp|
FTP Server: ftp.|domain|
Login: |username|
Password: |password|

IP: |ip|
Use |ip||*if OWNED!="yes"|/~|username||*endif| to access it until the domain resolves.

You must use these dns servers for your domain. They can be changed through your domain registrar.

NS1: |ns1|
NS1 IP: |ns1ip|
NS2: |ns2|
NS2 IP: |ns2ip|

MySQL Databases: |mysql|
Domain Pointers: |domainptr|
SSH Access: |ssh|
Secure Socket Layer: |ssl|
CGI: |cgi|
PHP: |php|
DNS control: |dnscontrol|

Once again, thank you for choosing our hosting service
Please don't hesitate to contact us if you have any questions

Top