ทิป การใช้งานโปรแกรมนาโน nano บน Linux ทั้ง Ubuntu CentOS ไปบรรทัดสุดท้ายของ ไฟล์

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทิป การใช้งานโปรแกรมนาโน nano บน Linux ทั้ง Ubuntu CentOS ไปบรรทัดสุดท้ายของ ไฟล์

ทิป การใช้งานโปรแกรมนาโน nano บน Linux ทั้ง Ubuntu CentOS ไปบรรทัดสุดท้ายของ ไฟล์

by mindphp » 06/03/2020 3:08 am

ทิป การใช้งานโปรแกรมนาโน nano บน Linux ทั้ง Ubuntu CentOS ไปบรรทัดสุดท้ายของ ไฟล์

เมื่อเราเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม nano แล้วไฟล์ที่เราเปิดขนาดไฟล์ใหญ่ ถ้าต้องนั่ง กดปุ่มเลื่อนลงก็จะทำให้เสียเวลา
วันนี้มาแนะนำ ทางลัด ไปบรรทัดสุดท้ายของไฟล์ ให้
เมื่อเปิดไฟล์ ด้วยโปรแกรม nano แล้ว

Code: Select all

nano /var/log/mindphp/mindphp.log
วิธีแรก
ให้กดปุ่ม ตามลำดับดังนี้
1. Ctrl + _
2. Ctrl + V

วิธีที่สอง
1. Ctrl + _
2. กดตัวเลขลงไปเยอะๆ เช่น 999999

เท่านี้ก็จะไปบรรทัดสุดท้ายของไฟล์ได้แล้ว

Top