แก้ปัญหา MySQL server has gone away (error 2006) บน Host

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แก้ปัญหา MySQL server has gone away (error 2006) บน Host

Re: แก้ปัญหา MySQL server has gone away (error 2006) บน Host

by mindphp » 29/12/2016 9:26 am

ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเป็นกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือมีการใช้ mysql หนักเกินไป เครื่องทำงานไม่ทัน

แก้ปัญหา MySQL server has gone away (error 2006) บน Host

by mindphp » 15/03/2013 9:04 pm

ปัญหา MySQL server has gone away (error 2006)
วิเคราะห์ปัญหา มาจาก สองสาเหตุหลัก
1. เพราะ Server timed out และ ปิด connection ไปก่อน จะทำงานเสร็จ
แก้ไขได้โดยการเพิ่ม wait_timeout

2. กำหนด packet สำหรับ การ query ไว้น้อยเกินไป ต้องเพิ่ม max_allowed_packet

โดยการ เปิดไฟล์ my.ini หรือ my.cnf กรณี OS เป็น Linux

Code: Select all

   wait_timeout = 900

Code: Select all

 max_allowed_packet = 32M
save ไฟล์ แล้ว restart mysql

Top