แก้ปัญหา postgresql start ไม่ได้ เจอข้อความ Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/bin/pg

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: แก้ปัญหา postgresql start ไม่ได้ เจอข้อความ Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/bin/pg

Re: แก้ปัญหา postgresql start ไม่ได้ เจอข้อความ Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/bi

by mindphp » 19/04/2017 5:34 am

เสร็จแล้วอย่างลืมหาทาง ลบ backdoor

แก้ปัญหา postgresql start ไม่ได้ เจอข้อความ Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/bin/pg

by mindphp » 19/04/2017 5:32 am

ปัญหาที่เจอ
มาจาก https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=27
และ backdor เข้า มาผังและเปลี่ยนสิทธ์ ( permission )

เมื่อสั่ง

Code: Select all

service postgresql restart
จะเจอข้อความแจ้ง
Insecure directory in $ENV{PATH} while running with -T switch at /usr/bin/pg_ctlclust
ปัญหามาจาก เพราะ
folder /bin/ ถุกเปลี่ยนไปให้ ใครก็ได้สามารถอ่านเขียนรัน ได้
ซึ่งเป็นความปลอดภัยของ #postgresql ป้องกันฐานข้อมูลไว้ จึงไม่สามารถ start ได้
ทางแก้คือ

Code: Select all

chmod 755 /bin 
เปลี่ยนสิทธ์คืนไปก่อนเกิดปัญหา

Top