การเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกสู่กรุงเทพฯ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกสู่กรุงเทพฯ

การเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกสู่กรุงเทพฯ

by Four » 08/01/2018 5:43 pm

การเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกสู่กรุงเทพฯ
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดภาคกลางของไทย เดิมเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองเก่าสมัยขอม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองสองแคว" เพราะเป็นจังหวัดตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำน่านกับแม่น้ำแควน้อย พิษณุโลกเป็นเมืองธรรมชาติสวยมีสถานที่เที่ยวมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร, พระราชวังจันทร์, อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า, ล่องแก่งลำน้ำเข็ก, อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง

Image

วิธีการเดินทางจากพิษณุโลกมาสู่กรุงเทพฯ
การเดินทางสามารถมาได้หลายวิธี เดินทางโดยรถทัวร์ รถไฟ เครื่องบินและรถยนต์ส่วนตัว
ระยะทางจากพิษณุโลกมาถึงกรุงเทพฯรวมระยะทางประมาณ 377 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถโดยสาร
มีบรัษิทขนส่งอยู่หลายแห่ง ได้แก่
- บริษัทพิษณุโลกยานยนต์
- บริษัทวินทัวร์
- บริษัทนครชัยร์แอร์
- บริษัทขนส่งจำกัด
ค่าโดยสารประมาณ 200-300 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง รถทัวร์สามารถขึ้นได้ที่สถานีขนส่งพิษณุโลก แห่งที่ 2 (อินโดจีน)หรือทุกที่ที่มีตัวแทนจำหน่ายตั๋ว เช่นบริษัทพิษณุโลกยานยนต์สามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณแยกโคกมะตูม

การเดินทางโดยรถไฟ
สามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟพิษณุโลก สามารถเลือกขึ้นได้หลายประเภท ได้แก่ ธรรมดา, เร็ว, ด่วนพิษณุโลก โดยระยะเวลาและค่าโดยสารจะแตกต่างกันไป ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5-8 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 80-1,000 บาท

การเดินทางโดยเครื่องบิน
สามารถขึ้นเครื่องได้ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,000 – 2,000 บาท

Image

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
สามารถใช้ถนนหมายเลข117 และ AH2 ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 375 กิโลเมตร

Top